Inwoners azc Budel helpen bij carnavalsactiviteiten

Budel-Dorplein – Een aantal inwoners van het azc heeft geholpen bij opruimwerkzaamheden in de feesttent van carnavalsvereniging de Heiknuuters in Budel-Dorplein.

Volgens de secretaris van de Heiknuuters, Nico Smits, is de samenwerking positief verlopen. Bij volgende activiteiten van de carnavalsvereniging wil men eventueel weer gebruikmaken van de vrijwilligers van het azc. De contactpersonen van het azc, Judith Pistorius en Leon Sennsen, hebben dit georganiseerd met de carnavalsvereniging. Ook de vrijwilligers van het azc waren heel positief over hun ervaringen.

Het initiatief voor deze activiteiten kwam van het Inwonerscollectief Cranendonck. Het Inwonerscollectief Cranendonck heeft onder andere als doel de verbinding te maken tussen bewoners van het azc en de bewoners van Cranendonck.