Minister Mark Harbers op bezoek bij Kupers in Weert

Maandag 6 maart bezocht minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de provincie Limburg. Samen met de Limburgse VVD ging hij in gesprek met ondernemers over de bereikbaarheid van Limburg. Er is onder andere een bezoek gebracht aan Kupers in Weert.

Directeur Bert Fonteijn van Kupers informeerde de minister over knelpunten in het wegennet in Limburg. Ook vroeg Fonteijn aandacht voor het verschil in beleid tussen de Europese landen met betrekking tot personenvervoer. De touringcar business ondervindt hinder van alle verschillende regels. De minister vroeg vervolgens om een lijst met pijnpunten aan te dragen zodat hij dat in Europees verband kan voorleggen.

Kandidaat-statenlid voor de Limburgse VVD Wendy van Eijk: “Om te ondernemen heb je lef nodig, ik heb daarom veel waardering voor al die ondernemers die iedere dag hun nek uitsteken. Bedrijven zorgen voor banen, waar mensen hun geld verdienen. Goede bereikbaarheid is cruciaal voor ondernemers. Daarom moeten we blijven investeren in onze wegen.”

“De verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven staat al sinds de jaren ‘90 op de agenda. Dagelijks slipt de snelweg dicht vanaf Valkenswaard omdat de tweebaanssnelweg de hoeveelheid verkeer vanuit Limburg samen met invoegend verkeer gewoonweg niet aankan”, aldus Evert Kneepkens, gemeenteraadslid namens de Weerter VVD. “De A2 is de infrastructurele slagader en enige snelweg die Limburg verbindt met de rest van het land. Veel Limburgers werken in de Brainportregio. Bovendien is de Brainportregio nu al sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van arbeid en woningen in Limburg. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. Het investeren in deze verbinding en dit stuk snelweg is investeren in de toekomst en het verdienvermogen van Zuid-Nederland.”