Doneren aan Weert Collecteert! nog mogelijk via inleveradressen en QR-code

De collectanten van Weert Collecteert! hebben de collecteweek erop zitten, maar de donatie-enveloppen kunnen nog tot 1 mei a.s. worden ingeleverd op de 11 inleveradressen (supermarkten en andere winkeladressen). Ook kan gebruik worden gemaakt van de QR-code om te doneren aan de 19 deelnemende landelijke goede doelen met CBF-keurmerk.

Eén collecte voor 19 landelijke goede doelen

De jaarlijkse geldinzamelingsactie voor 19 landelijke goede doelen is inmiddels een succesformule. De opbrengst van 2022 was maar liefst € 75.159,74.

Het bestuur van de organiserende stichting realiseert zich dat er al een behoorlijk beroep op ieders vrijgevigheid is en wordt gedaan met de geldinzamelingen voor hulp aan Oekraïne en de hulp vanwege aardbevingen in Turkije en Syrië. Ondanks deze vreselijke gebeurtenissen is het, volgens het bestuur,  goed om ook oog te blijven houden voor het waardevolle en belangrijke werk van de 19 deelnemende landelijke goede doelen en fondsen. Zij leveren immers elk op hun specifieke terrein een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van ziekten of bieden steun in het maatschappelijk welzijn van mens en dier. 

De 19 deelnemende goede doelen en fondsen aan de gezamenlijke collecte van Weert Collecteert! verdienen daarom ook nu steun om hun maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren. 

Meer informatie is te vinden op www.weertcollecteert.nl