Deken Franken viert robijnen priesterfeest

Update – Op deze Eerste Pinksterdag vond een viering plaats ter ere van het 40-jarig jubileum van Deken Hans Franken, waarbij hij zijn officiële wijding tot priester herdacht. De priesterwijding vond destijds plaats in de Kathedraal van Roermond, waar Deken Franken vier decennia geleden zijn ja-woord aan God gaf.

Deken Hans Franken heeft gedurende 17 jaar met toewijding gediend als deken van het dekenaat Weert en als pastoor van de Sint Martinus parochie in Weert. Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, werd het hele Weertse gemeenschap uitgenodigd om deel te nemen aan de festiviteiten.

De hoogtepunt van de viering was de plechtige Heilige Mis in de St. Martinuskerk. Deken Franken zelf ging voor tijdens de mis, waarbij hij werd bijgestaan door het Groot St. Martinuskoor dat de indrukwekkende “Missa brevis in bes” van Colin Mawby ten gehore bracht. Het was een mooie en betekenisvolle viering, die werd bijgewoond door tientallen aanwezigen.

Burgemeester

Onder de aanwezigen bevond zich ook burgemeester Vlecken, die aan het einde van de viering het woord nam om de deken te bedanken voor zijn toewijding en inzet voor de gemeenschap van Weert gedurende al die jaren. Het was een hartverwarmend moment waarbij de burgemeester de verdiensten van Deken Franken benadrukte en hem feliciteerde met dit bijzondere jubileum.

Receptie in de kloostertuin

Na afloop van de plechtigheid nodigde het kerkbestuur de aanwezigen uit om zich te verzamelen in de kloostertuin van de zusters Birgittinessen. Daar vond een informeel samenzijn plaats, waar de jubilaris persoonlijk gefeliciteerd kon worden. Het was een gelegenheid voor de gemeenschap om Deken Franken te eren en hem te bedanken voor zijn toewijding en inzet gedurende de afgelopen 40 jaar. De mensen stonden in de rij om Deken Franken te feliciteren met dit jubileum. Na het feliciteren konden de aanwezigen genieten van een stukje vlaai en een drankje dat werd uitgeserveerd door de zusters.

Genodigden

Deze jubileumviering trok een breed scala aan genodigden, waaronder de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onze Lieve Vrouwe tot Weert van 1404, Sinte Catharina 1480 (het gilde van de Wieërter stadsschötte) en de onmisbare Onze Suisse. Samen maakten zij dit evenement tot een mooie gebeurtenis waarbij de gemeenschap van Weert de prestaties en toewijding van Deken Franken kon vieren.

Mijlpaal

Het 40-jarig jubileum van Deken Hans Franken was een mijlpaal die met veel vreugde, dankbaarheid en respect werd gevierd. Zijn toewijding aan de gemeenschap van Weert en zijn inzet als geestelijk leider is voor velen van onschatbare waarde geweest. Dat er nog vele jaren mogen volgen.

Update: Dit was wel zijn jubileummis, maar niet zijn laatste mis.

Bekijk een sfeervideo: https://youtu.be/BMS7A84R2bQ