Gemeentebestuur komt met korte termijn oplossing voor Bee-j Bertje op Laar

Algemeen Dorpen Laar & Hushoven Weert Reageer 3 min. leestijd

Het gemeentebestuur van Weert is met een voorstel gekomen om het gebruik van zaal Bee-j Bertje door maatschappelijke organisaties te ondersteunen.

Het voorstel houdt in dat de subsidie voor Dorpsbelangen Laar met € 5.136 wordt verhoogd om het maatschappelijke gebruik van de zaal te ondersteunen. Het bedrag zal ten laste worden gebracht van de post ‘Onvoorzien’ voor 2023 en in de begroting van 2024 worden opgenomen.

Oplossing volgt na motie

Deze oplossing volgt op de unaniem aangenomen motie ‘Verhoging vergoeding verenigingsgebruik zaal Bee-j Bertje’ van 22 maart 2023, waarin het college van B&W werd opgeroepen om op korte termijn een oplossing te vinden voor het gebruik van de zaal.

Overleg met wethouder

Op 25 april 2023 heeft wethouder Steinbach overleg gehad met de dorpsraad Laar, een grote afvaardiging van de gebruikers/verenigingen en de exploitant van Bee-j Bertje. Samen hebben zij een voorstel gedaan dat financiële consequenties heeft en daarom de instemming van de gemeenteraad nodig heeft.

Het voorstel

Het voorstel omvat onder andere het betalen van het maximale maatschappelijke huurtarief door de gebruikers/verenigingen, het verhogen van de vergoeding voor het beschikbaar stellen van de zaal voor maatschappelijke gebruikers van €12.500 naar €17.636 en een regeling die tot doel heeft om verenigingen/gebruikers en wijk- en dorpsaccommodaties te compenseren voor de gestegen energiekosten en inflatie. Daarnaast zal de ambtelijke organisatie in gesprek gaan met de exploitant om te onderzoeken of hij aanspraak kan maken op landelijke middelen voor de gestegen kosten.

Voor de korte termijn

De oplossing geldt tot de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de bestuursopdracht ‘herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur’. Het voorstel voorziet in een oplossing voor de korte termijn en geeft duidelijkheid voor de komende periode. De gemeente zal de bestuursopdracht uitvoeren om te kijken hoe de voorzieningenstructuur op Laar er op de lange termijn uit moet zien.

Zaal weer open

Het voorstel sluit aan bij de strategische visie van de gemeente Weert, waarin sociale samenhang en ontmoeting als belangrijke elementen worden gezien. De exploitant van Bee-j Bertje heeft aangegeven dat de zaal weer open zal gaan voor gebruikers in afwachting van de besluitvorming.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie