Openbaar toilet in leegstaande winkelruimte Muntpassage

Archieffoto WdG - Muntpassage

Het college van burgemeester en wethouders heeft een locatiekeuze gemaakt voor het realiseren van een openbaar toilet in de binnenstad van Weert. Na zorgvuldige beoordeling van verschillende criteria is de voorkeur uitgegaan naar een locatie in winkelcentrum De Muntpassage. Het college heeft het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad van Weert.

Twee locaties

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor het openbare toilet omvatte criteria zoals ruimtebeslag, sociale veiligheid en beschikbaarheid. Uit deze evaluatie kwamen twee locaties als geschikt naar voren: De Muntpassage en de bestaande locatie bij de fietsenstalling in de Hegstraat. De Muntpassage geniet echter de voorkeur vanwege de centrale ligging en goede bereikbaarheid.

Leegstaande winkelunit

De eigenaar van winkelcentrum De Muntpassage heeft ook de waarde van een openbaar toilet in de binnenstad onderkend. Om die reden stelt de eigenaar een leegstaande winkelunit gratis ter beschikking aan de gemeente voor de realisatie van het toilet. Bovendien zal de eigenaar de nodige aanpassingen aan de unit doen om deze geschikt te maken. Daarnaast zal De Muntpassage bijdragen aan het schoonhouden van de toegang tot het openbaar toilet.

Hegstaat

Naast De Muntpassage is er nog een andere geschikte locatie bij de fietsenstalling in de Hegstraat. Deze locatie maakt echter deel uit van het project Beekstraatkwartier en zal naar verwachting slechts tijdelijk beschikbaar zijn, afhankelijk van de voortgang en omvang van dat project.

Oneigenlijk gebruik tegengaan

Om oneigenlijk gebruik van het toilet te ontmoedigen en de sociale veiligheid te waarborgen, wordt overwogen om een betaalsysteem in te voeren. Gebruikers zouden dan een kleine vergoeding moeten betalen om het toilet te kunnen gebruiken. Dit systeem zou zowel contactloze betalingen als contante betalingen accepteren.

Wat gaat het kosten?

Voor de realisatie en het onderhoud van het openbare toilet is een budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het leasen van een toiletunit is echter niet mogelijk op de gekozen locaties, waardoor er investeringen nodig zijn voor aanpassingen aan de locaties en het leiding- en rioolwerk. Daarnaast zal er een onderhoudsovereenkomst worden afgesloten met de leverancier van het toilet om regelmatig onderhoud en grondige reiniging te waarborgen.

Het college vraagt aan de gemeenteraad een investeringsbudget van € 152.000,-. De jaarlijkse kosten voor het betaalsysteem bedragen € 1.800,- en de verwachte kosten voor het onderhoud bedragen € 5.000 per jaar. Daarentegen is de verwachting dat het toilet jaarlijks ook € 5.000 oplevert aan inkomsten van betalende gebruikers.

Aantal bezoekers

Het geschatte aantal bezoekers per dag is 25-30, en er wordt uitgegaan van een toegangsprijs van €0,50. Hierdoor wordt een geschatte jaarlijkse opbrengst van circa €5.000 verwacht.

Kanttekeningen

Er zijn echter ook enkele aandachtspunten en risico’s. Zo is De Muntpassage niet 24 uur per dag geopend, maar gezien het merendeel van de bezoekers binnen de openingstijden van het winkelcentrum aanwezig zal zijn, wordt verwacht dat dit geen groot probleem zal zijn. Verder is een overeenkomst met de eigenaar van De Muntpassage noodzakelijk voor de realisatie van het toilet, en het gebruik van een betaalsysteem dat zowel contant als contactloos betalen mogelijk maakt, brengt extra kosten met zich mee.

Gemeenteraad beslist

Het voorstel voor de locatie van het openbare toilet in Weert zal op 12 juli 2023 worden besproken in de gemeenteraad, waarna een definitief besluit zal worden genomen. Volgens een eerste planning wordt het openbaar toilet eind 2023 / begin 2024 gerealiseerd.

Bekijk een impressie: https://iwdg.nl/3J1fMqG (PDF)