PO-Raad neemt deel aan inspiratiebijeenkomst Eduquaat

Algemeen Weert Reageer 5 min. leestijd

Wat is goed onderwijs? Tijdens het kennismakingsbezoek van Freddy Weima (voorzitter van de PO-Raad) en zijn collega Maarten Lamé aan stichting Eduquaat, op donderdag 1 juni jongstleden, staat deze vraag centraal.

Doel van dit bezoek was om, door de verschillende brillen van de aanwezigen, te komen tot een gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit. Naast de twee collega’s van de PO-Raad en Frank Cuppers (de bestuurder), ontmoeten de zeven schoolleiders van de Eduquaat-scholen, Truus Poels (Raad van Toezicht), Nicole Slegers (directeur Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert) en Lizbeth Steinbach (wethouder onderwijs Weert) elkaar hiervoor op het bestuurskantoor aan de Beatrixlaan. 

Stichting Eduquaat is een bovenschoolse, waardengedreven stichting met een hecht schoolleiderscollectief en een deskundig bestuursbureau in Weert. Alle betrokkenen zetten zich met verve in voor innovatief en creatief onderwijs. Dit wordt verzorgd op zeven basisscholen die autonoom opereren, maar ook intensief samenwerken. Met elkaar en met externe partners in de wijk. Momenteel tellen de scholen in totaal 1.650 leerlingen en 170 medewerkers. 

Goed onderwijs voor elk kind

De PO-Raad is de landelijke sectorvereniging voor het primair onderwijs (po). Ze behartigt de belangen van de schoolorganisaties en profileert zich als aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling. Kwaliteitszorg en kansengelijkheid voeren daarbij de boventoon. Net als Eduquaat maakt deze vereniging zich sterk voor goed onderwijs voor elk kind en voor het wegwerken van het negatieve imago waarmee het basisonderwijs kampt. “De nadruk ligt te vaak op de problemen terwijl we moeten praten over de kracht van het primair onderwijs. De impact. We vormen een sector waarin 190.000 mensen samen verantwoordelijk zijn voor 1.5 miljoen kinderen. Bij elkaar opgeteld 10 procent van de Nederlandse bevolking”, aldus de voorzitter van de PO-Raad. “Zonder van de problemen weg te kijken, kunnen we de waarde van ons werk meer in de etalage zetten.”

Onderwijs is een totaalconcept

Over die waarde gaan de gesprekken deze ochtend. Eerst in kleine groepen. Vervolgens worden de conclusies centraal besproken. Onderwijs is een totaalconcept waarin de overview belangrijk is en niet elk detail moet worden uitgelicht. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en de persoonlijke aandacht voor het kind. Goed onderwijs betekent dat de toegevoegde waarde voor het kind is. Dit zijn enkele van de bevindingen uit de groepsgesprekken. Een andere, overkoepelde gedachte is dat de maatschappij complexer wordt en dus de hiërarchie van de regelgeving moet worden herzien. Er is meer ruimte nodig voor financiële middelen, meer vertrouwen in de professionals, zonder het moeten verantwoorden van allerhande subsidiesystemen. Er is gezonde balans nodig tussen de sociale kant, het handelen, het reflecteren en alles meetbaar willen maken. 

Blijven uitdragen van de visie

De tips die Eduquaat hieruit meeneemt, betreffen vooral het blijven uitdragen van de visie en de successen en het blijven verbinden met andere besturen en externe partijen. Iets waarvoor de vertegenwoordigers van de PO-Raad het Weerter schoolbestuur ook een groot compliment geeft. 

Voor Weima en Lamé wordt vooral bevestigd dat de PO-Raad het belang van brede kwaliteit moeten blijven benadrukken richting politiek en maatschappij. Meer druk naar boven, minder doorgeefluik naar beneden. 

Iedere regio telt 

Een ander punt wat de vertegenwoordigers van de landelijke vereniging opvalt is dat iedere regio telt en niet alleen de grote steden in de Randstad bepalend zijn voor vernieuwing. Weima en Lamé zijn beiden zichtbaar onder de indruk als ze een rondleiding krijgen op BS Markeent. De leerlingenraad vertelt met veel enthousiasme over de inschoolse arrangementen, zoals de Syntheseklas en de NT2- taalschool waarin kinderen extra begeleiding krijgen. De leerlingen geven ook duidelijk aan wat zij onder goed onderwijs verstaan: dat kinderen iedere dag met een blij en voldaan gevoel naar huis gaan! Niet alleen maar samen; dat vinden zij heel belangrijk. Elkaar meehelpen, met elkaar meedenken en je, vanuit eigenheid, afstemmen op de groepsdynamiek.

Het Eduquaatlied, waarvan de mensen van de PO-Raad een videoclip krijgt te zien, onderstreept dit. “Wat een goed statement over Eduquaat”, zegt Lamé die zelf ook vader is. “Als kind zou ik ook wel op zo’n school als Markeent willen zitten, maar dan wel ook bij jullie in de leerlingenraad.” Een van de leerlingen reageert spontaan op deze opmerking. “Dan moet je eerst genoeg stemmen krijgen, want dat gaat niet zomaar. Dat beslissen we allemaal samen.” En daarmee benadrukt ze nog maar eens dat goed onderwijs voortkomt uit de kracht van het collectief. 

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
Geef reactie