Weert versterkt banden met Eindhoven

Algemeen Regio Weert Reageer 3 min. leestijd

Naar aanleiding van een aangenomen motie van de Weerter gemeenteraad heeft het college van B&W de gevolgen van de invloedsfeer van de Brainportregio verkend. De gemeenteraad is recent geïnformeerd over deze verkenning.

In februari van dit jaar had burgemeester Vlecken een prettig informeel kennismakingsgesprek met burgemeester Dijsselbloem van Eindhoven, waarin de verhoudingen tussen Weert en Eindhoven werden besproken. Tijdens dit gesprek kwam het succes van Eindhoven en de Brainportregio ter sprake, evenals de omvang van de schaalsprong die momenteel plaatsvindt.

Ontwikkelingen Eindhoven merkbaar in Weert

Burgemeester Vlecken benadrukte dat de gevolgen van de ontwikkelingen steeds meer zichtbaar worden in Weert. Burgemeester Dijsselbloem gaf aan dat de schaalsprong de Brainportregio overstijgt en was verheugd dat Weert nu actief aansluiting zoekt. Gezien de omvang van de schaalsprong is een regionale planmatige groei-aanpak noodzakelijk om te streven naar een leefbare stad in 2030.

Wonen en mobiliteit

Naast de uitdagingen op het gebied van wonen, benadrukte burgemeester Vlecken dat mobiliteit ook een belangrijke rol speelt voor Weert om de regionale en internationale toegankelijkheid van het knooppunt te behouden.

De burgemeesters waren het erover eens dat de portefeuillehouders Wonen gezamenlijk moeten verkennen wat de gevolgen van de schaalsprong van de Brainportregio voor Weert inhouden. Bovendien werd afgesproken dat de gemeente Weert een nadere verkenning zal uitvoeren op de strategische agenda van Brainport door middel van een kennismakingsgesprek met de directeur.

Als vervolg op het kennismakingsgesprek heeft de gemeente Eindhoven niet alleen in de media de gemeente Weert expliciet genoemd, maar ook intern is de opdracht gegeven aan relevante afdelingen om de thema’s die tijdens het gesprek aan bod kwamen verder uit te werken. De gemeente Weert heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen om de vervolgafspraken te concretiseren.

Zodra de besproken thema’s zijn verkend met de gemeente Eindhoven en de Stichting Brainport, zullen de resultaten na behandeling door het college met de gemeenteraad worden gedeeld.

Benutten van mogelijkheden

De gemeente Weert zet zich in om de potentie en mogelijkheden die de Brainportregio biedt ten volle te benutten. Samenwerking en het verkennen van de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn hierbij essentieel om Weert en de regio verder te laten floreren.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Tags:
Deel dit bericht
Geef reactie