Aanvullende maatregelen bij station Maarheeze

Algemeen Weert 5 reacties 6 min. leestijd

Maarheeze – FNV Spoor, de Nederlandse Spoorwegen (NS) en andere vakbonden hebben afgelopen dinsdag gesprekken gevoerd met de burgemeester van de gemeente Cranendonck en de politie over de toenemende zorgen omtrent de sociale veiligheid rondom station Maarheeze. Het NS-personeel kampt al geruime tijd met overlast door een hinderlijke groep inwoners afkomstig uit het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel, gelegen op het traject Eindhoven-Weert.

Deze overlast wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep “veiligelanders” die zich schuldig maken aan talloze incidenten, agressie en soms zelfs geweld. De afgelopen weken is er een stijging waargenomen in zowel het aantal incidenten als de ernst ervan. De NS nadert de grenzen van wat zij kunnen doen, en de situatie dreigt onhoudbaar te worden. Aangezien de openbare orde onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, hebben FNV Spoor, andere vakbonden en de NS aangedrongen op extra maatregelen.

Gesprek met burgemeester Cranendonck

In een uitvoerig gesprek met de burgemeester van Cranendonck, zijn veiligheidsadviseur en de politie op dinsdag, hebben Itai Birger, directeur sociale veiligheid NS, en andere vertegenwoordigers hun zorgen geuit en aan de hand van voorbeelden laten zien welke impact dit heeft op hun collega’s.

Het belang van gegarandeerde veiligheid voor medewerkers en reizigers is benadrukt, en er is aangedrongen op maatregelen. De burgemeester erkent de situatie en begrijpt de urgentie van extra maatregelen. Hij heeft zelfs een brandbrief naar Den Haag gestuurd. Er zijn toezeggingen gedaan op bepaalde punten, terwijl andere kwesties binnen de gemeente verder besproken moeten worden. Er staat al een vervolggesprek gepland voor volgende week. Het is volgens FNV van essentieel belang dat alle maatregelen snel verbetering laten zien, anders zullen er mogelijk strengere maatregelen genomen moeten worden.

De afgesproken maatregelen zijn als volgt:

  1. Gemeentelijke handhaving zal vanaf deze week aanwezig zijn op het station tijdens risicomomenten, zoals bepaald door de NS.
  2. De politie van de Landelijke Eenheid zal zo veel mogelijk worden ingezet op het traject Eindhoven-Weert, en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om capaciteit uit andere regio’s te betrekken.
  3. De politie van de Eenheid Oost-Brabant heeft toegezegd om vanaf deze week vaker aanwezig te zijn op het station. Er wordt onderzocht hoe gerichte acties kunnen worden ondernomen.
  4. Er zal een verschuiving van capaciteit binnen de regionale politie plaatsvinden. Dit zal deze week worden besproken binnen de eenheid en de resultaten zullen worden teruggekoppeld.
  5. De burgemeester overweegt bestuurlijke maatregelen, zoals een samenscholingsverbod bij de ingang van het station en het vaker opleggen van een gebiedsverbod.
  6. De NS zal zes beveiligers per dienst op het station blijven inzetten.

Henri Janssen, bestuurder bij FNV Spoor, benadrukt het belang van de erkenning van de problematiek door de burgemeester en de beloofde extra politie-inzet en maatregelen. Hij wijst erop dat agressie en geweld niet alleen op station Maarheeze en het traject Weert-Eindhoven voorkomen, maar op het gehele Hoofdrailnet. Hij roept op tot actie van het demissionaire kabinet en stelt dat dit maatschappelijke probleem aangepakt moet worden.

Kern van het probleem

Naast de genomen maatregelen blijft het aanpakken van de kern van het probleem van groot belang, waar alle betrokken partijen zich ook op zullen richten. Op woensdag 12 juli vond er een bestuurlijk overleg plaats met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, om de algehele sociale veiligheid te bespreken.

Verhoogde urgentie

Het bestuurlijk overleg van 12 juli heeft geleid tot een verhoogde urgentie en de oprichting van een actiecomité voor sociale veiligheid. Alle partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de vervoerders en de NS, maken zich zorgen over de sociale veiligheid van de mensen die werkzaam zijn in het openbaar vervoer. Eelco van Asch, directeur Operatie en lid van de Raad van Bestuur van de NS, benadrukt dat er meer moet gebeuren op dit gebied.

Beide ministeries erkennen de problematiek waar het NS-personeel dagelijks mee te maken heeft en wijzen erop dat dit niet alleen in het openbaar vervoer, maar in de hele maatschappij speelt. Er zal meer snelheid worden gemaakt met de implementatie van sociale veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer, en er wordt een actiecomité opgericht om de gewenste maatregelen sneller te implementeren en beter samen te werken met alle betrokken partijen. Demissionair Staatssecretaris Eric van der Burg, verantwoordelijk voor Asiel en Migratie, zal de behandeling van UvB’s (Uitstel van vertrek) van reizigers zonder vaste verblijfplaats verbeteren.

Demissionair Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat zal worden verzocht om de deadline voor het toegankelijk maken van het Rijbewijsregister te vervroegen, zodat medewerkers van Veiligheid & Service zelf de identiteit van personen kunnen vaststellen zonder tussenkomst van de politie. Dit zou oorspronkelijk pas in 2024 gebeuren, maar de NS streeft ernaar om dit nog dit jaar te realiseren.

Vinger aan de pols

FNV Spoor, de NS en andere vakbonden zullen de voortgang van de gemaakte afspraken nauwlettend in de gaten houden en blijven benadrukken dat deze maatregelen noodzakelijk zijn.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
5 reacties