Burgemeester Vlecken sluit drugspanden vanwege hennepkwekerijen

Burgemeester Vlecken van Weert heeft twee drugspanden tijdelijk gesloten vanwege de aanwezigheid van hennepkwekerijen. Een van de panden, gelegen aan de Willem 1 straat, omvatte volledig ingerichte en gebruikte hennepkwekerijen in de bijbehorende garage, terwijl het andere pand, gevestigd aan Lavendelstraat, een actieve hennepkwekerij in de woning had.

Beide panden, inclusief de garages en woningen, zullen gedurende een periode van drie maanden gesloten blijven. Om ervoor te zorgen dat de sluiting wordt nageleefd, zullen de panden worden verzegeld en is het ten strengste verboden om ze te betreden.

Tijdelijke sluiting geldt ook voor verhuurde panden

De burgemeester neemt deze maatregelen als een bijdrage aan de strijd tegen drugscriminaliteit in de gemeente Weert. Zelfs als panden verhuurd worden en de verhuurder geen betrokkenheid heeft bij drugsactiviteiten, kan de burgemeester drugspanden sluiten. Verhuurders hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op het gebruik van het gehuurde om te voorkomen dat hun pand wordt gebruikt voor illegale drugsactiviteiten.

Wet Damocles

De sluitingen worden uitgevoerd op basis van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet (Wet Damocles) en het vastgestelde gemeentelijk beleid (Damoclesbeleid), waardoor de burgemeester de bevoegdheid krijgt om drugspanden te sluiten.

Overlast melden

De gemeente Weert en de politie werken nauw samen om de handel en productie van drugs te bestrijden, omdat deze activiteiten gepaard gaan met overlast en criminaliteit. Inwoners worden aangemoedigd om drugsoverlast te melden bij de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Als ze liever anoniem blijven, kunnen ze contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen vervolgens door naar de politie.