100 jaar mannenzang in boekvorm

Foto via Mannenkoor Eendracht

Swartbroek – Mannenkoor Eendracht heeft zijn 100-jarig bestaan vastgelegd in een boek. Dat boek wordt zaterdag 14 oktober in de MFA Corneel in Swartbroek gepresenteerd. Bèr Peeters en Jan Custers zijn in de archieven gedoken om het leven van het mannenkoor vast te leggen in een zeer leesbaar boek. Veel personen en anekdotes en foto’s passeren de revue. 

Ook heeft het koor ter gelegenheid van haar jubileum een cd uitgebracht waarop tien zeer uiteenlopende liederen ten gehore worden gebracht. Het boek en de cd zijn te koop op die avond, maar het mannenkoor zal zich uiteraard ook met zang presenteren.

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur zal voorzitter Jan Stals een welkomstwoord houden. Vervolgens is het woord aan Jan Custers, die samen met Bèr Peeters zal ingaan op de opzet en inhoud van het boek. Na deze presentatie zal het eerste exemplaar van het boek overhandigd worden aan burgemeester Vlecken van de gemeente Weert.

Aansluitend zal het mannenkoor deze avond opluisteren met liederen die op de cd staan, daarbij begeleid door een diaserie over het koor en haar (oud-)leden. Tot slot zullen Ad Cardinaal en Ter Hendrikx optreden om te zorgen voor een gezellige afsluiting van de avond.