Handhavingsactie tegen verkeerd gestalde fietsen bij NS-station

Tijdens een recente commissievergadering in het stadhuis van Weert werd aandacht gevraagd voor de fout geplaatste fietsen in de omgeving van het Stationsplein.

DUS Weert bracht dit onderwerp ter sprake tijdens de rondvraag, waarbij ze benadrukten dat er dagelijks fietsen verkeerd worden gestald in het gebied. De partij drong aan op een versnelde aanpak van dit probleem, met specifieke aandacht voor fietsen die naast de ingang van het station worden geplaatst en recht onder het bord met de tekst “verboden te stallen.”

Update handhavingsproces

Eerder dit jaar in maart werd een handhavingsactie gehouden bij het NS-station, waarbij alle fietsen die buiten de daarvoor bestemde vakken stonden, werden verwijderd. Deze actie bracht aan het licht dat het handhavingsproces een update vereiste. De gemeente Weert heeft het proces sindsdien herzien en heeft in de afgelopen maanden waarschuwingsacties uitgevoerd op 13 september, 26 september en 13 oktober.

Fietsen worden verwijderd

Voor wat betreft de fietsen die aan de zijkant van de ingang van het station worden geplaatst, zijn deze enige tijd voorzien van waarschuwingslabels. In de volgende ronde van handhaving zullen deze fietsen worden verwijderd. Fietswrakken worden deze week verwijderd, terwijl fietsen die al geruime tijd in de stalling staan, op 30 november zullen worden weggehaald.