Platform ‘Ik ben Sammy’ moet helpen bij tegengaan van jeugdwerkloosheid

Algemeen Weert 1 reactie 2 min. leestijd

De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld aan Midden-Limburg om jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. In de arbeidsmarktregio Midden-Limburg, waar ook Weert onderdeel van uitmaakt, hebben verschillende organisaties een plan gemaakt met als doel de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Dit plan heeft als kernpunt het in beeld hebben en houden van alle jongeren om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden. De nadruk ligt op het wendbaar en weerbaar maken van jongeren met als uitgangspunt ‘een leven lang leren en ontwikkelen.’ Om dit goed te kunnen uitvoeren is het creëren van een goede samenwerking tussen verschillende organisaties van essentieel belang.

Welke routes volgen jongeren

Een van de concrete acties in dit plan behelst het in kaart brengen van ‘de klantreis’ van jongeren, om te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. De klantreis is een weergave van de verschillende uitstroomroutes die jongeren volgen en de stappen die zij nemen op weg naar werk, onderwijs, of leren en werken.

Verbeterpunten

Het in kaart brengen van deze routes heeft geleid tot waardevolle inzichten in mogelijke verbeterpunten. In reactie hierop heeft de werkgroep aanpak jeugdwerkloosheid routekaarten opgesteld, welke de benodigde stappen en betrokken partijen aangeven om de gewenste uitstroomrichting te bereiken. Daarnaast is er een lijst met contactpersonen en beschikbare instrumenten en interventies ontwikkeld om jongeren en ouders te ondersteunen.

Informatie toegankelijk via IkbenSammy.nl

Om al deze verkregen informatie toegankelijk te maken, heeft de werkgroep een praktische website ontwikkeld, genaamd “ikbensammy.nl.” Deze website biedt een platform voor professionals in Midden-Limburg, waar zij gemakkelijk de gewenste uitstroomroute kunnen kiezen en snel de juiste contactpersoon kunnen vinden.

Bovendien bevat de website informatie over de beschikbare instrumenten die kunnen worden ingezet voor jongeren en ouders. De homepage van de website bevat ook visueel aantrekkelijke filmpjes in klare taal, die een duidelijk beeld geven van de verschillende uitstroomroutes. Deze filmpjes kunnen worden gebruikt ter ondersteuning in gesprekken met jongeren en ouders.

Het online platform ikbensammy.nl werd recent gepubliceerd in het bijzijn van wethouder Van den Heuvel.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie