Grote rampoefening met helikopters op Weerterheide

We worden steeds vaker geconfronteerd met grotere en moeilijk beheersbare natuurbranden. Dit zien ze ook in onze eigen regio, in Noord- en Midden-Limburg. Veiligheidsregio Limburg- Noord koos daarom het thema ‘Wild Fire’ voor de oefenweek die afgelopen week plaatsvond. De grootschalige oefenweek in Weert werd georganiseerd met ondersteuning van Defensie.

Versterken van samenwerking

Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt met multidisciplinaire teams en betrokken partners continu aan de voorbereiding op mogelijke rampen en crises in onze regio. ‘‘Samen leren, trainen en oefenen is een belangrijk onderdeel van deze voorbereiding’’, vertelt Rikus van Santen, regisseur crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Limburg-Noord. ‘’Tijdens deze oefenweek werkten we aan het vergroten van onze kennis met betrekking tot natuurbranden, trainden we de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten en toetsten we waar verdere aanscherping van de voorbereiding nodig is.’’

Oefenweek ‘Wild Fire’: opleiden, trainen en oefenen

Op maandag ging de oefenweek van start met een multi-bijscholing. Op een ‘Crisismarktplaats’ gingen (crisis)specialisten met elkaar en partners in gesprek om zo kennis en ervaring te delen. Dinsdag en woensdag stonden in het teken van het trainen van een motorkapoverleg. De officieren van de verschillende disciplines (brandweer, politie, geneeskundig en bevolkingszorg) gingen aan de slag met een fictief ongeval met natuurbrand tot gevolg. De focus lag op samen trainen om zo tot een snelle gezamenlijke beeldvorming en afstemming te komen en het gezamenlijk initiëren van passende acties.

De oefenweek werd afgesloten met de grote ‘Wild Fire’ systeemoefening op donderdag en vrijdag, waarbij een fictief natuurbrand-scenario centraal stond.

Scenario ’Wild Fire’

Volgens het gespeelde scenario is het is hoogzomer. De temperaturen zijn hoog en er is al weken geen neerslag gevallen. In de afgelopen weken heeft onze veiligheidsregio met diverse natuurbranden te maken gehad. Op donderdagochtend komt er een melding binnen van een wandelaar over een grote natuurbrand op het militair oefenterrein in Weert. Er is een flinke rookontwikkeling, wat gevolgen heeft voor omwonenden en bezoekers van het gebied.

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord dient een verzoek in bij Defensie voor militaire bijstand, in de vorm van FBOT (Fire Bucket Operations Team) en DNOM (Defensie Natuurbrand Ondersteuning Module). Defensie stemt in met het verzoek en stelt onder andere een Chinook helikopter met specialistisch gereedschap en genietanks ter beschikking. De genietanks krijgen de opdracht om stoplijnen te maken en hierbij wordt een aardgasleiding geraakt, met gasuitstroom en explosiegevaar tot gevolg. In de loop van de middag wordt de gasleiding gedicht. De natuurbrand is op dat moment nog niet helemaal bestreden maar wel onder controle.

Op vrijdagochtend is de wind gedraaid richting Kempen Airport in Budel. De aanwezige genietanks creëren brandgangen om het vliegveld te beschermen. Tegelijktijdig vindt er op het nabijgelegen oefenterrein Kruispeel en Achterbroek een oefening plaats waar meerdere helikopters van Defensie aan deelnemen. Tijdens deze oefening gaat het mis: twee helikopters botsen tegen elkaar en crashen langs de Geuzendijk. Gelijktijdig vindt er in de directe omgeving een aanrijding tussen twee auto’s plaats waarbij verschillende zwaargewonden vallen. Het ongeluk en de crash trekt een groot publiek wat voor onveilige situaties zorgt…  

Rikus van Santen: ‘’We hebben gekozen voor een uitgebreid scenario waar veel elementen in samenkomen, zoals het beoefenen van een groot brand- en luchtvaartincident. Omdat het zo’n groot incident is, kan er op alle niveaus geoefend worden.”

Samenwerking met Defensie

Tijdens de organisatie van deze oefenweek werd Veiligheidsregio Limburg-Noord ondersteund door Defensie. Ook nemen zij actief deel aan de systeemoefening, om op deze manier onder andere een FBO (Fire Bucket Operatie) uit te voeren.

Majoor Olav Nieuwenhuis: ‘‘Vanuit onze civiel-militaire ondersteuningsmogelijkheden zijn wij vanuit Defensie een vaste partner van Veiligheidsregio Limburg- Noord. Een oefenweek als deze versterkt deze samenwerking nog meer. Onze samenwerking is essentieel om een effectieve respons op noodsituaties en crisissituaties te waarborgen en het welzijn van burgers te kunnen waarborgen tijdens noodsituaties.’’

Bekijk een video: https://youtu.be/7sRXQ0JZIXI