Subsidie voor mobiele trap bij zwembad De IJzeren Man

Om mensen die slecht ter been zijn of een lichamelijke beperking hebben toch toegang te verlenen tot zwembad De IJzeren Man, ontvangt Stichting Zwembad de IJzeren Man van de gemeente subsidie voor de aanschaf en installatie van een mobiele trap.

Een mobiele trap is een uitschuifbare trap die aan de rand van een zwembad wordt gemonteerd. De trap schuift in horizontale lijn uit over de bodem van het zwembad, zodat mensen die slecht ter been zijn het water in kunnen lopen. Een zwembad wordt op deze manier toegankelijker voor een grotere doelgroep.

Het college van B&W heeft akkoord gegeven voor de subsidie van € 8.259 voor de aanschaf en installatie van de mobiele trap. Deze subsidie wordt verleend vanuit de extra middelen uit de Regeling specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022. Het Sportakkoord richt zich immers onder andere op het weghalen van praktische belemmeringen om te kunnen sporten en daar draagt de mobiele trap voor zwembad De IJzeren Man zeker aan bij.

Zodra de subsidie is verleend kan het zwembad de offerte definitief ondertekenen en de installatie van de mobiele trap verder in gang zetten.