Vocomotion verzorgt adventsconcert in Stramproy

Foto via Depositphotos (belchonock)

Stramproy – Voor Vocaal Ensemble Vocomotion is de maand december per definitie een drukke maand. Ook dit jaar werkt het koor weer een mooi en gevarieerd kerstprogramma af, met als leidend thema ‘Child of Peace and Hope’. Met dit thema hoopt het koor de roep om vrede en hoop die vooral in deze tijd bij velen leeft en wordt uitgedragen te onderstrepen.

Op zondag 10 december verzorgt Vocomotion een concert met advents- en kerstliederen in de parochiekerk van Stramproy. Aanvang van het concert is om 15.00 uur. Tijdens dit gebeuren wordt het koor muzikaal begeleid door een drietal instrumentalisten: Hans Maes op piano, Annemarie Graus op cello en Bart Handels op dwarsfluit.

Op vrijdag 15 december neemt het koor deel aan het sfeervolle Kaarsenfeest in Stevensweert. In het Protestants kerkje krijgen de bezoekers vanaf 20.10 uur een aantal mooie a-capella werken te horen.

Op zondag 17 december begint om 15.00 uur het kerstconcert in de parochiekerk van Montfort. Ook hier een afwisseling van traditionele en moderne werken met wederom muzikale begeleiding door de drie reeds genoemde musici. Vanwege het grote succes van vorig jaar zal er na het concert in Montfort weer een ‘kerstsfeervolle’ nazit volgen voor de toehoorders, koorleden en musici, inclusief een verkoop van door eigen leden vervaardigde kerstversieringen.

Als laatste activiteit dit kalenderjaar zal Vocomotion op vrijdag 22 december een informele kerstbijeenkomst opluisteren in Woonzorgcomplex De Bolder in Maasbracht.
De zondagse concerten zijn gratis toegankelijk, maar een bijdrage na afloop zal zeer op prijs worden gesteld.