Onvrede over restanten van twee gekapte bomen Limburglaan

De kap van een tweetal bomen op de Limburglaan, eind vorig jaar, heeft voor nogal wat onbegrip bij buurtbewoners in de wijk gezorgd. De procedure rond het snoeiwerk en de manier waarop de bomen zijn achtergelaten verdienen niet de schoonheidsprijs, aldus Ruud Tavenier.

Halve kap

Twee stammen van ieder zo’n zeven meter hoog; dat is het resultaat van een periodiek onderhoud aan de bomen op Groenewoud. “Dat is geen snoeibeurt, dat is een halve kap geweest”, aldus Tavenier die al ruim 25 jaar woonachtig is op de Limburglaan.

In beroep

Een week na de snoeibeurt zag hij een melding van de gemeente van een kapvergunning voorbijkomen. “Ik heb toen gevraagd: hoe zit dat nou?”. “Ja meneer u kunt nog in beroep gaan tegen de kap”, kreeg hij te horen. “Ja, dat is vreemd want er valt nog wel wat te kappen: de stamt die er nog staat”, zo reageert hij sarcastisch.

Over de procedure die de gemeente heeft gevolgd bij de kap van de twee bomen is Tavenier niet te spreken. “Als ik zelf een boompje op mijn eigen terrein wil kappen dan heb ik ook een vergunning nodig dus de gemeente zal zich ook gewoon aan de regels moeten houden. Zij moeten het goede voorbeeld geven”.

Het onderhoud van al het groen, en dus ook bomen, behoort normaal gesproken tot de portefeuille van wethouder Winters. Door haar tijdelijk afwezigheid in verband met ziekte is wethouder Steinbach haar vervangster. “De bomen op de Limburglaan hadden zwammen, wat witrot veroorzaakt, en vanwege de aankomende storm Ciarán was het nodig om acuut over te gaan tot het inkorten oftewel kappen van deze bomen”, aldus de wethouder.

Al eerder geconstateerd

Volgens Ruud Tavenier zijn in 2017 al zwammen in de bomen ontdekt. Hij denkt dat de storm nu als excuus gebruikt wordt. “Je hebt je gewoon aan de procedures te houden. Een noodkap of een kapvergunning op voorhand. En niet omdat er een storm aankomt”, zo vindt hij.

Procedure

Wethouder Steinbach erkent dat er is afgeweken van de normale procedure. In verband met de veiligheid kon de gemeente niet anders: “Vanuit het bomenbeheerplan wat we hebben zit er natuurlijk beheer en onderhoud op alle bomen. Die worden ook gemonitord. En daarnaar wordt gehandeld. Dus wat nodig is wordt gedaan”.

Achtergelaten

De kritiek van Tavenier beperkt zich niet alleen tot de gevolgde procedure. Ook de manier waarop de bomen zijn achtergelaten is niet zoals het hoort, zo vindt hij. “Een kale stam van een meter of zeven hoog, dat is geen snoeien meer”. Op meerdere plekken in Weert zijn in het verleden bomen gekapt waarna de stam is blijven staan. Bijvoorbeeld na een storm in 2013 op de Parklaan. Tot op de dag van vandaag staan de stammen er nog. Tavenier: “Ik begrijp dat er in Weert meerdere van dit soort bomen zijn achtergelaten. Ik hoop dat de gemeente doorpakt en dat deze bomen vervangen worden door nieuwe boompjes want we willen niet zonder bomen op Groenewoud”, zo besluit hij.

Meer informatie over het beleid rond o.a. het onderhoud van bomen in de gemeente Weert is te vinden op: www.weert.nl/kadernota-groen-en-bomenbeleid

In deze video laten we buurtbewoner Ruud Tavenier en de gemeente Weert, in de persoon van wethouder Steinbach, aan het woord over de bomenkap op de Limburglaan: https://youtu.be/kqlaft76lVw.