Weert en Cranendonck eisen keuze tussen opvanglocatie of oefenterrein

Militairen op Kuikensvendijk

Weert/Budel – Eind vorig jaar werd bekend dat Defensie bezig is met het onderzoeken van de mogelijkheden om onder andere het oefenterrein Weerterheide uit te breiden en de Nassau-Dietzkazerne in Budel opnieuw in gebruik te nemen. De gemeenten Weert en Cranendonck hebben in reactie hierop een gezamenlijke zienswijze ingediend, waarin ze aangeven met beide gemeenten actief betrokken te willen blijven bij de ontwikkelingen van Defensie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is te lezen welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau). Zo worden onder andere de mogelijkheden onderzocht om de Nassau-Dietzkazerne in Budel te gebruiken als oefendorp en om de grond rond het oefenterrein Weerterheide uit te breiden om te kunnen trainen in compagnieverband (met 100 tot 150 militairen).

Belasting van het gebied

De gemeenten benadrukken in hun zienswijze dat ze “de behoefte en noodzaak om de krijgsmacht te versterken en paraat te hebben voor het bewaken van de nationale en internationale veiligheid begrijpen en steunen.” Ze maken zich echter wel zorgen om de belasting van het gebied door activiteiten van onder andere Defensie en vragen om een evenwichtigere verdeling van activiteiten over het hele land. Daarbij vragen ze het ministerie ook rekening te houden met defensieontwikkelingen net over de grens in België en Duitsland, waar de inwoners van Cranendonck en Weert eveneens mee te maken hebben.

Opvanglocatie óf oefenterrein

Daarnaast verzoeken de gemeenten het ministerie om de Nassau-Dietzkazerne te gebruiken als óf opvanglocatie óf oefenterrein: de combinatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen uit oorlogsgebied met een militair oefenterrein, zoals in de notitie als optie wordt beschreven, vinden zij vanuit humanitair oogpunt ongepast.

Omdat vanwege de maatschappelijke discussie in Cranendonck over het huidige gebruik van de Nassau-Dietzkazerne als opvanglocatie iedere ontwikkeling op dit terrein de publieke aandacht zal trekken, verlangen de gemeenten Weert en Cranendonck van het Ministerie duidelijke en bedachtzame communicatie naar hen en de inwoners van de gemeenten.

Standpunt innemen

De gemeenten Weert en Cranendonck benadrukken dat er nu nog veel onduidelijkheden zijn over de ontwikkelingen van Defensie, waardoor het lastig is om een standpunt in te nemen. Ze willen graag actief betrokken zijn in het proces en hierin als gemeenten gezamenlijk optrekken, zodat ze in de komende tijd een definitief standpunt kunnen bepalen over de ontwikkelingen.

Alle ingekomen zienswijzen worden nu door Defensie verwerkt. Naar verwachting volgt in april van dit jaar een Nota van Antwoord, waarin onder andere een reactie op de zienswijze van de gemeenten Weert en Cranendonck verwacht wordt.