Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert start de bestemmingsplanprocedure die nodig is om woonwagenlocaties ...

Na een aanpassing aan het bestemmingsplan mag er toch een woonzorgcomplex gebouwd worden aan de Doolhofstraat 45 in ...

Op 13 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het realiseren van een Cruyff Court aan de ...

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieregeling voor het Van ...