Aanpassing bestemmingsplan nodig voor aanleg Cruyff Court

Op 13 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het realiseren van een Cruyff Court aan de Serviliusstraat in de wijk Keent. Bij de gemeente Weert zijn ze op dit moment hard bezig met de uitwerking van de plannen.

Voor de realisatie van een Cruyff Court moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat er voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een Cruyff Court alsnog afgeweken moet worden van het bestemmingsplan. De locatie heeft de bestemming ‘Verkeer’ en de aanduiding ‘Groen’. Deze bestemming en aanduiding staat speelvoorzieningen, zoals op dit moment aanwezig, toe. Maar een Cruyff Court is meer dan een speelvoorziening in de openbare ruimte. Het is een ontmoetingsplek voor jongeren waar onder begeleiding van professionals activiteiten worden georganiseerd en waar professionals in contact komen met jongeren.

Het huidige bestemmingsplan op de geplande locatie voldoet daarmee niet voor de aanleg van een Cruyff Court. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan is een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning nodig. Dat neemt meer tijd in beslag dan de reguliere procedure, zo meldt de Gemeente Weert.

Volgens planning wordt het Cruyff Court in de zomer van 2022 gerealiseerd.