Groene buffer maakt bouw woonzorgcomplex mogelijk

Algemeen Weert 3 reacties 3 min. leestijd

Na een aanpassing aan het bestemmingsplan mag er toch een woonzorgcomplex gebouwd worden aan de Doolhofstraat 45 in Weert. Dat besliste de Raad van State nadat omwonenden een verzoek hadden ingediend. Zij vreesden dat het gedeeltelijk twee verdiepingen tellende woonzorgcomplex hun privacy en woongenot zou schaden.

Bestemmingsplan

In het oorspronkelijke bestemmingsplan voor de Doolhofstraat 45 stond dat er op dit adres slechts één woning gebouwd mocht worden. Op 18 mei 2022 stelde de raad van de gemeente Weert een nieuw bestemmingsplan vast, waarin het mogelijk werd om een woonzorgcomplex te bouwen. Dit woonzorgcomplex zou komen te bestaan uit 19 woonunits of appartementen, waarvan er een aantal over een tweede verdieping verdeeld zouden worden.

Verzoek van omwonenden

Bewoners van woningen vlakbij de locatie waren echter onder andere van mening dat de bouw van het woonzorgcomplex hun privacy en woongenot zou aantasten. Daarnaast haalden zij als argumenten voor hun verzoek aan de Raad van State aan dat er onduidelijk zou zijn gecommuniceerd over het aantal woonzorgeenheden dat het complex zou gaan bevatten, dat het bestemmingsplan vooral gericht is op winstmaximalisatie, dat er een mogelijke integriteitsschending heeft plaatsgevonden in verband met de vaststelling van het plan en dat de stikstofberekeningen niet kloppen.

Volgens de Raad van State is alleen het eerste argument gegrond: tenzij er voldoende afschermend groen zal worden geplant en in stand gehouden rondom het woonzorgcomplex zal er inderdaad sprake zijn van privacyverlies voor omwonenden. Dit heeft de raad van de gemeente Weert eerder ook al erkend, maar er werd niets over opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Landschappelijke inpassing

Naar aanleiding van deze constatering heeft de raad een voorstel gedaan om in het bestemmingsplan een aantal waarborgen op te nemen die ervoor moeten zorgen dat de groene buffer alsnog gerealiseerd én in stand gehouden wordt. Het voorstel bevat een voorwaardelijke verplichting die stelt dat er uiterlijk negen maanden na de voltooiing van de bebouwing volgens het bestemmingsplan een zogenaamde ‘landschappelijke inpassing’ moet zijn uitgevoerd en behouden. Deze landschappelijke inpassing wordt nader uitgewerkt in een bijlage.

Beide partijen hebben de voorwaardelijke verplichting ondertekend, waarmee volgens de rechter het gebrek gerepareerd is. Het beroep van de verzoekers was dus wel gegrond, maar dankzij deze aanpassing kan het bestemmingsplan alsnog in stand blijven. Dat betekent dat de bouw van de 19 woonzorgeenheden aan de Doolhofstraat 45 door kan gaan.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
3 reacties