Maandag werd in de St. Martinuskerk en in de kloostertuin van de Zusters Birgittinessen de Maria Tenhemelopneming gevierd. ...

De vluchtelingen uit Oekraïne worden verwelkomt in Weert door de Broederschap. Voor hen wordt een bijeenkomst georganiseerd om ...

Op 7 april a.s. vindt er om 17.00 uur een Choral Evensong plaats in de Paterskerk, Biest 43, ...