De gemeenteraad van Weert heeft de kadernota 2024 vastgesteld. De kadernota werd uitgebreid besproken tijdens een speciale raadsvergadering. ...

Weert zet in haar kadernota in op haar aantrekkelijk woon- en leefklimaat, haar centrumfunctie voor de regio en ...

Het college van B&W heeft op woensdag 9 juni de Kadernota 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In deze ...

Wat zijn de globale plannen voor Weert in 2020 die het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad? ...