Weert zet in op aantrekkelijk woon- en leefklimaat

Algemeen Weert 7 reacties 4 min. leestijd

Weert zet in haar kadernota in op haar aantrekkelijk woon- en leefklimaat, haar centrumfunctie voor de regio en op ‘positieve gezondheid’ van haar inwoners. Het college stelt de raad voor hieraan prioriteit te geven in de begroting 2024 en hierop te investeren. Belangrijk hierbij is behoud van de kwaliteit van de voorzieningen en de mentale en fysieke gezondheid van inwoners. Met deze focus werkt het bestuur aan de groene thuishaven Weert vanuit de strategische visie 2030.

Wat is de kadernota?

De kadernota van Weert is, behalve een eerste financieel inzicht in het beschikbare budget voor 2024, vooral een nota die stuurt op de koers die het bestuur voor ogen heeft voor het komend jaar.

Het college van Weert stelt de raad voor focus aan te brengen, zodat de inspanningen meer impact maken. Deze focus is ook nodig, omdat de gemeente kampt met de krapte op de arbeidsmarkt. Om ambities waar te maken is voldoende personeel nodig. Niet alles kan gelijktijdig worden uitgevoerd.

Wethouder financiën Wendy van Eijk: “Het is belangrijk om nu richting te bepalen, zodat we duidelijk hebben waar we in de begroting 2024 ons budget aan willen besteden. Als college zien we grote kansen om Weert verder te ontwikkelen als woon- en centrumstad. In Weert woon je niet alleen mooi in het groen, je hebt ook alle voorzieningen van een stad dichtbij en je kunt werken in Weert of bijvoorbeeld Brainportregio Eindhoven. ‘Een gezonde woon- en leefomgeving’ is een basisvoorwaarde voor een fijn woon- en vestigingsklimaat. Dit staat in Weert al jaren als een huis en hierin blijven we investeren.”

Welke ambities heeft de gemeente?

Voldoende en passende woningen realiseren voor onze inwoners alsook nieuwe inwoners, staat bovenaan de ambitielijst van het college. Vanuit de Woondeal Limburg is het belangrijk om meer sociale huur- en midden huurwoningen te bouwen en aandacht te hebben voor mobiliteit.

Weert blijft nadrukkelijk inzetten op verbindingen met de fiets en op verbreding van de A2. Naast behoud van de kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen en onderwijshuisvesting, is ook behoud van een goed cultuuraanbod belangrijk voor een goed leefklimaat. Ook dit blijft aandacht houden.

Groen, klimaatbestendig en energieneutraal zijn basisvoorwaarden voor alle ontwikkelingen in Weert. Naast woonstad wil Weert ook werkstad blijven. Het college wil het huidige niveau van werkgelegenheid behouden. Vanuit ‘positieve gezondheid’ zet het college erop in dat sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig mee kunnen doen in de Weerter samenleving, kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Liefst dichtbij huis georganiseerd.

Financieel gezond blijven

Weert heeft een sterke financiële positie met een stevige algemene reserve.De gemeente sloot 2022 af met een positief resultaat van € 10.092.000.Er is ruimte om Weert verder te ontwikkelen als woon- en centrumstad. Ook zet Weert volop in op het binnenhalen van externe financieringen, zoals Europese- en rijkssubsidies, om haar doelen te bereiken.

Toch blijft het bestuur voorzichtig als het gaat om structurele uitgaven. De omvang van de opgaven waar gemeenten voor staan zijn, door maatschappelijke en economische ontwikkelingen, toegenomen. De uitwerkingen hiervan hebben financiële gevolgen, die nu nog niet duidelijk zijn. Een andere grote onzekerheid is de inflatie/prijsontwikkeling.

Daarnaast is Weert, net als andere gemeenten in Nederland, afhankelijk van de bijdrage van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. De bijdrage voor 2024 en volgende jaren wordt binnenkort bekend.

Gemeenteraad

Op 6 juli bespreekt de raad de kadernota in de raadsvergadering. Na vaststelling van de kadernota gaat het college aan de slag met het maken van de beleidsbegroting 2024.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Tags:
Deel dit bericht
7 reacties