Plannen gemeente Weert voor 2020

Foto: knelpunt Ringbaan-Zuid / Johan Willem Frisolaan

Wat zijn de globale plannen voor Weert in 2020 die het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad?

Enkele voorbeelden: aanpak van twee verkeersknelpunten: rotonde Ringbaan Oost-Maaslandlaan-St.Jobstraat en kruising Ringbaan Zuid-Johan Willem Frisolaan, start uitgifte kavels Laarveld fase 3, start opwaardering sportpark Boshoven en meer vergroening en ontstening. Maar ook aandacht voor kwetsbare groepen in de woningbouw, verdere bestrijding armoede onder Weerter inwoners, werken aan een dementievriendelijke gemeente en meer inzet op aanpakken van ondermijning en criminaliteit.

Daarnaast is de ‘Strategische visie Werken aan Weert in 2030’ komend jaar duidelijk. Al deze plannen en nog meer staan in de Kadernota 2020.

Wat is een Kadernota?

In de Kadernota 2020 komen de globale plannen voor 2020 die het college van B&W aan de gemeenteraad voorstelt. Het geeft daarmee een doorkijk naar de begroting voor 2020, die in het najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Aan het begin van de collegeperiode is het programma “Weert koerst op verbinding” vastgesteld voor de periode 2018-2022. In de Kadernota 2020, die het college nu naar de gemeenteraad stuurt, staan de speerpunten voor het beleid van 2020 die passen in dat programma. Doordat de Kadernota ook inzicht geeft in de financiële ruimte voor de komende jaren, is sprake van een volledig beeld. Zo kan de raad op hoofdlijnen sturen op de inhoud van de begroting 2020 en volgende jaren.

De Kadernota 2020 is sluitend. Er is nog € 54.000,- ruimte om voor de begroting 2020 keuzes te maken tussen een aantal projecten.

Inzien Kadernota

De Kadernota 2020 is digitaal te vinden op www.weert.nl/kadernota. Het is de bedoeling dat de Weerter gemeenteraad op woensdag 29 mei de Kadernota bespreekt, verder richting geeft en de nota voor kennisgeving aanneemt.