De uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof in Nederland nam de afgelopen dertig jaar flink af. De luchtkwaliteit verbeterde, ...