Luchtkwaliteit Limburg voldoet nog niet

Algemeen Weert 1 reactie 4 min. leestijd

De uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof in Nederland nam de afgelopen dertig jaar flink af. De luchtkwaliteit verbeterde, maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook niet in Limburg. De huidige luchtverontreiniging in Limburg veroorzaakt nog steeds schade aan de gezondheid. Er zijn daarom meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit in Limburg verder te verbeteren, concluderen de Limburgse GGD’en. Zo worden gemeenten geadviseerd mee te doen met het Schone Lucht Akkoord. Maar ook bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan een gezondere lucht. Gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Gezondheidseffecten door luchtverontreiniging

GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg onderzochten de effecten van de luchtkwaliteit in Limburg op de gezondheid van de inwoners van Limburg. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019. De GGD’en berekenden dat inwoners van Limburg gemiddeld bijna 11 maanden (329 dagen) korter leven door luchtverontreiniging. Bij 1 op de 7 longkankerpatiënten in Limburg is de longkanker toe te schrijven aan luchtverontreiniging. Bij bijna 1 op de 5 Limburgse kinderen is luchtverontreiniging de oorzaak van hun astma. De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met het passief meeroken van 4 tot 5 sigaretten per dag.

Wegverkeer, industrie, landbouw en houtstook belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging

In Limburg voldoet de jaargemiddelde blootstelling aan stikstofdioxide en fijnstof in geen enkele gemeente aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De luchtkwaliteit verschilt binnen de provincie. Zo is de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in de regio Noord- en Midden-Limburg het hoogst, en in Zuid-Limburg het laagst.

Ook de bronnen van luchtverontreiniging verschillen. In Noord- en Midden-Limburg is wegverkeer de grootste bron van stikstofdioxide. In de regio Zuid-Limburg is industrie de grootste bron van stikstofdioxide.  Voor fijnstof (PM10) geldt dat landbouw de grootste bron is in Noord- en Midden-Limburg, terwijl dit in de regio Zuid-Limburg industrie is. Voor de fijnere fractie fijnstof (PM2,5) geldt voor alle drie de regio’s dat industrie en houtstook de grootste bronnen zijn.  

GGD’en roepen gemeenten op extra maatregelen te nemen

De Limburgse GGD’en roepen gemeenten en provincie op om het belang van het verbeteren van de luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in beleid. Een lagere blootstelling aan luchtverontreiniging levert altijd gezondheidswinst op. Daarom zijn bronmaatregelen om de luchtverontreiniging te verminderen belangrijk. 

Bij bouwplannen voor woningen, scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen is het belangrijk om voldoende afstand te houden tot de vervuilende bron. De GGD’en roepen alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo samen te werken aan schone lucht. Want gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In het Schone Lucht Akkoord werken het Rijk, provincies en gemeenten aan maatregelen en innovaties voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Inwoners kunnen bijdragen aan gezonde lucht 

Ook inwoners van Limburg kunnen een steentje bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Laat de open haard of vuurkorf uit en loop iets vaker of pak de fiets in plaats van de auto. De GGD geeft informatie over wat je zelf kunt doen voor een schone lucht op de website www.ggdleefomgeving.nl/lucht. Ook kan iedereen zijn gemeente oproepen om mee te doen met het Schone Lucht Akkoord.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

Deel dit bericht
1 reactie