De gemeente Weert trekt de verleende vergunning in voor het ontwikkelen van een doorstroommoeras in de Roukespeel (of ...

Natuurmonumenten wil een volgende stap zetten in het herstel van het voormalige doorstroommoeras Roukespeel, onderdeel van natuurgebied de ...