Noodbevel is opgeheven

Burgemeester Jos Heijmans heft het noodbevel dat hij aan 25 Noord-Afrikaanse asielzoekers had opgelegd op. Het beoogde resultaat: herstel van de openbare orde en veiligheid, is vooralsnog bereikt. Het noodbevel dat vannacht om 24.00 uur afloopt wordt, na overleg met politie, het COA en het OM, niet verlengd.

De opschaling van de bewaking op het AZC terrein blijft wel voor nog twee weken van kracht. In overleg met Politie, AVIM, COA, OM, Dienst Terugkeer en Vertrek en IND worden maatregelen ingezet om de resterende overlastveroorzakende asielzoekers zo spoedig mogelijk het land uit te krijgen.

Burgemeester Heijmans is tevreden: “Samenvattend kunnen we concluderen dat het noodbevel, in relatie tot de overige maatregelen, uitstekend heeft gewerkt. De rust op het AZC in Weert is vooralsnog wedergekeerd en er is geen sprake meer van verstoring van de openbare orde. Er zijn bovendien geen nieuwe personen op het AZC geplaatst uit de groep Noord-Afrikaanse asielzoekers”.

Effect noodbevel
Het noodbevel was bestemd voor 26 personen die op het AZC in Weert verblijven. Sinds 21 december 2016 is aan 25 personen een noodbevel overhandigd. Eén persoon ontving het noodbevel niet omdat deze inmiddels elders in detentie verbleef. Van de 25 personen zijn er intussen 5 met onbekende bestemming vertrokken (MOB).

Van de overige 20 personen zijn er 7 door de politie aangehouden; 4 voor het plegen van een strafbaar feit en 3 omdat ze het noodbevel hadden geschonden. 2 van de 20 personen zijn in vreemdelingenbewaring genomen. De resterende overlastveroorzakers hielden zich redelijk aan de voorwaarden van het noodbevel.

Extra maatregelen
Naast het noodbevel had het COA, in samenwerking met de gemeente, de beveiliging op het AZC ’s-nachts opgeschroefd van 2 naar 4 personen. Die maatregel wordt met nog twee weken verlengd.

De Dienst Terugkeer en Vertrek en de IND hebben de procedure voor het verwijderen van enkele van deze 26 asielzoekers versneld. Een aantal van deze personen zal binnen 14 dagen het land uitgezet worden.