Aanpassingen aan Stationsplein

Foto: eerdere aanpassing Stationsplein

Na ingebruikname van het vernieuwde Stationsplein in september 2014 zijn er opmerkingen gekomen op het gebruik van het plein. De coalitiefracties uit de gemeenteraad hebben vorig jaar een verbeterplan opgesteld.

Met onderdelen uit dit plan en opmerkingen van bewoners, ondernemers en gebruikers is een aantal verbetervoorstellen opgesteld. Die zijn tijdens een informatieavond in november gepresenteerd aan ondernemers, omwonenden, vervoersdiensten en Stichting Bewoners Organisatie Binnenstad. Ook zijn ze in twee informatiebijeenkomsten besproken met raads- en commissieleden.

De gemeenteraad heeft woensdag besloten over een aantal aanpassingen aan het Stationsplein. Het werk aan de rijbaan start op 6 maart.

De aanpassingen aan het Stationsplein zijn:

• Aanleggen van extra Kiss&Ride-parkeerplekken (voor ophalen en wegbrengen reizigers).
• Plaatsen van een hoge zweefmast met verkeerslicht op het Stationsplein en een verkeerslicht met drukknop voor fietsers in de Stationsstraat. Daarmee wordt de veiligheid van overstekende fietsers uit de Stationsstraat vergroot.
• Verplaatsen van de stopstreep op het Stationsplein 10 meter naar achteren voor verkeer vanuit de richting St. Maartenslaan en maken van een stopstreep in de Stationsstraat. Opstoppingen op het Stationsplein worden zo voorkomen.
• Plaatsen van nieuwe verkeersborden en overbodige verkeersborden weghalen, zodat de verkeersregels eenduidiger worden.
• Aanpassen van de markeringen voor visueel gehandicapten bij de ingang van het station en de halteplaatsen van de buurtbussen. Daarmee kunnen zij hun weg beter vinden.
De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over het plaatsen van 8 plantenbakken of iets dergelijks tussen de rijbaan en het plein en de rijbaan en het trottoir aan de Parallelweg. Het besluit hierover moet nog worden genomen. De raad heeft de wethouder gevraagd hierover met een creatieve oplossing te komen.

Planning

De werkzaamheden aan de rijbaan starten op 6 maart en duren tot eind april. Aansluitend aan deze werkzaamheden worden de andere aanpassingen uitgevoerd. Zo wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Dit is gecommuniceerd met omwonenden en ondernemers in de omgeving van het plein.

Kosten

De kosten voor de aanpassingen zijn begroot op € 136.000,-. Deze worden betaald uit het restant van het krediet stations- en stadhuisomgeving.