Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Rechtvaardigt de kweek van vijf hennepplanten ontbinding van de huurovereenkomst?

Hier volgt het vonnis van de rechter

Volgens het vonnis van de rechter (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:8411 ) zocht deze aansluiting bij de strafvorderlijke richtlijn “Aanwijzing Opiumwet “. Daarin wordt bij aanwezigheid van meer dan 5 hennepplanten aangenomen dat sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Met de teelt van meer dan 5 hennepplanten kan namelijk een hoeveelheid hennep worden verkregen die de hoeveelheid voor eigen gebruik te boven gaat.

Nu Sjaak 5 hennepklanten heeft gekweekt is er geen sprake geweest van beroeps- of gebruiksmatig handelen en kan ook niet worden geconcludeerd, dat er sprake was een risico op gevaarzetting, overlast of schade en dus van slecht huurderschap. Die risico’s heeft de woningbouwvereniging ook niet aannemelijk gemaakt. Daarom is de conclusie dat de tekortkoming van Sjaak niet zo ernstig was, dat deze ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigde. Sjaak mocht dus in zijn huurwoning blijven.

5 REACTIES

  1. Als je een huurcontract hebt en daarin staat dat je geen wiet mag kweken dan hoor je je daar gewoon aan te houden. Ik denk dat de meeste mensen het hier me eens zijn

  2. Dit is vindt ik, toch echt wel de omgedraaide wereld. Ik snap van het hele rechtssysteem van Nederland helemaal niets meer. In het huurcontract staat duidelijk dat er geen hennep geteeld mag worden, dus ook geen 5 plantjes, daar heb je tenslotte voor getekend. En toch mag hij blijven zitten……………!!!!!!!!!!.

  3. Ja dat je het niet begrijpt is duidelijk. Daar mag je als rechter inderdaad iets van vinden. Je kan wel allerlei onzin in contracten schrijven maar dat wil nog niet zeggen dat die wettelijk iets te betekenen hebben. Vanaf nu dus zeker niet meer als het over 5 sierplantjes gaat. Ik ben overigens tegen gebruik van wiet.

Comments are closed.