Bomenkap gaat tweede fase in

Bij een inspectie vorig jaar bleek dat in de gemeente Weert 268 bomen niet meer veilig of ongezond waren. De meeste van deze bomen zijn vorig jaar gekapt.

Dit jaar worden de overige bomen gekapt. Daarnaast is er dit jaar een lijst samengesteld met bomen die overlast veroorzaken. Dit meestal als gevolg van klachten. Die klachten zijn beoordeeld via een overlastmatrix. Een aantal van die bomen wordt nu gekapt. Dat was de enige mogelijkheid om de overlast op te lossen. Met de Stichting Groen Weert is overeenstemming bereikt over het kappen van de resterende bomen van 2016 en de bomen op de nieuwe lijst. De bomen worden vóór 15 maart gekapt zodat voorkomen wordt dat de vogels worden gestoord in het broedseizoen.

Procedure

Om de bomen te mogen kappen is een kapprocedure gevolgd. Voor 9 bomen is een kapvergunning aangevraagd. Voor de overige volstond een melding. Tijdens deze procedure was het mogelijk bezwaar te maken. Die bezwaartermijn is nu verlopen. Daarmee is de procedure afgerond voor deze bomen. Voor alle 118 bomen is toestemming om ze te kappen. Er worden 75 bomen herplant.
De gemeente Weert vervangt alleen bomen als de toekomstverwachting van de bomen gegarandeerd is. Daarvoor is het nodig dat de bomen ondergronds en bovengronds voldoende ruimte hebben. Op de plaatsen waar geen bomen worden herplant is er onvoldoende ruimte aanwezig. De kosten voor het onderhoud worden daardoor te duur.

Locaties

In de komende periode worden op 65 locaties bomen gekapt. Op sommige locaties gaat het om meerdere bomen.

Bekijk een lijst met de locaties (PDF, 66KB):
http://iwdg.nl/2mhGxub