Op 15 februari heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks. Daarbij is aangekondigd dat met de fusie banen komen te vervallen. Aantallen en gevolgen voor Weert of mensen uit Weert is nog niet bekend.

Van Gansewinkel zamelt het afval in voor de gemeente Weert en het bedrijf heeft via de Reinigingsdienst Weert taken in de openbare ruimte overgenomen van de buitendienst. Volgens die concessie moet Van Gansewinkel de gemeente informeren. De SP wil weten of dit gebeurd is en of het college aanvullende eisen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid heeft gesteld.

“De SP stond niet te juichen bij de uitbesteding van de reinigingstaken,” zegt SP raadslid Bert Peterse. “Er liggen duidelijke afspraken onder andere over informatieplicht. Nu is onze partij vooral benieuwd of daar naar gehandeld is. Maar ook of het college gebruik heeft gemaakt van het recht aanvullende eisen te stellen. Als dat niet gebeurd is, is dat een ernstige situatie, omdat dan een kans is blijven liggen op te komen voor het werk in Weert.”

Op aandringen van de socialisten zijn strenge eisen opgenomen over het onderhoud en reiniging in van de openbare ruimte. Peterse: “We willen weten of het college hier ook op toe ziet en of het onderhoud en de reiniging is verbeterd. Wat niet mag gebeuren is dat door de fusie dadelijk de reiniging en afvalinzameling in Weert slechter wordt. Wat de SP betreft moet onderzocht worden hoe de afvalinzameling en reiniging weer terug bij de gemeente komt. Dat is de beste garantie voor werk en kwaliteit. Inwoners kunnen dan direct de gemeente aanspreken.”

15 REACTIES

 1. Kans op werk in weert laten liggen ze geven niets om werkgelegenheid in weert kijk maar eens waar de bedrijven zijn gebleven waar menig weerternaar trots op was Philips limbo en ga zo maar door

 2. Uitbesteden goedkoper dan zelf doen klinkt mij altijd vreemd in de oren. In principe moet, uitgaande van dezelfde salarissen en hetzelfde materieel, zelf doen goedkoper zijn immers in dit geval Van Gansewinkel moet er als bedrijf ook aan verdienen terwijl de gemeente alleen kostendekkend hoeft te werken.

 3. Het lijkt mij geen goed idee als de Reinigingsdienst en afvalinzameling terug komt bij
  de gemeente Weert. Ik mijn visie functioneert het onder RW best goed en heeft wat meer structuur, welliswaar commercieeler v opzet, dan een log apparaat als de Gemeente Weert. Hoe de SP een eigen machinepark wilt bekostigen is ook maar de vraag.Als het gaat om een aanspreekpunt voor klachten kan dat ook anders geregeld worden met een meldnummer bij RW.
  De beste garantie voor werk en kwaliteit zijn gemotiveerde mensen en daar wil het wel eens aan schorten. Zolang als sommige medewerkers nog steeds tijd genoeg om overal staan te ouwehoeren in parken, aan visvijvers, zitten te apegapen en rondjes rijden in afwachting einde werktijd is het misschien wel goed dat een fusie een aantal zaken weer eens op scherp zet.

 4. Campgne tijd
  De SP vraagt zich af of het college wel aanvullende vragen heeft gesteld en of de gemeente is geïnformeerd.
  SP jullie zitten zelf in het college ; vergeten of zo?
  Of weten jullie niet wat jullie wethouder uit spookt.
  Komt niet echt vertrouwingswekkend over.

 5. Dat laatste klopt inderdaad. Vooral ‘s zomers zie ik ze regelmatig bij ons in de brandgangen achter de huizen zitten en dan wordt de werkbus met aanhanger daar ook uit het zicht neergezet. Voor wat betreft het bekostigen van het wagenpark denk ik dat je met de besparing (jaarlijkse kosten Van Gansewinkel) toch aardig wat kunt doen.

 6. Om die reden heeft de SP in 2015 ook haar zorgen over de reinigingsdienst geuit. We willen in 2019 of 2020 (als ook het contract voor de afvalinzameling afloopt) opnieuw kijken of de uitbesteding inderdaad tot lagere kosten heeft geleid en of de openbare ruimte schoner is. Daarnaast is ‘overhead’ zoals een stadhuis, personeelszaken en ict gewoon bij de gemeente gebleven, zonder dat dit is teruggedrongen…

 7. Je zou ook afvalinzameling en reiniging samen kunnen nemen met bijvoorbeeld ook het groenonderhoud. Dan heeft de gemeente de schaalvoordelen voor een wagenpark. De werkplaats kan als opleidingsplek voor techniek dienen. Zo kan er veel nuttig werk voor de stad verricht worden.

 8. Gelukkig heeft de raad een andere rol dan het college. Daarom kunnen we vragen stellen of het college uitvoert waar de gemeenteraad opdracht voor geeft.

 9. Laat deze taken toch onderdeel zijn van de gemeente. De medewerkers zijn eerst van de gemeente naar Reinigngsdienst Weert overgeplaatst en nu vliegen ze er alsnog uit. Dit zaakje stinkt. Medewerkers zijn gewoon voor de gek gehouden.

 10. Je doelt op een op- of samengaan v. Afval en Reiniging in Prio Verve(voormalige RisseBedrijf) Klinkt erg experimenteel om te redden wat er te redden valt.
  Verduurzaming, kostenbesparend, verbeterde dienstverlening, samenwerking voor periode v. 10 jaar waren de hoopvolle of doordachte kreten 1 sept.2015 en nu zou daar al een einde aan komen aan het samenwerkingsverband en verduurzamingsdoeleinden na pakweg 1,5 jaar. Dan zijn er een aantal zaken niet goed doorgesproken of is sprake van voorbarigheid in de voorgestelde fusie of de fusie wordt benut om mensen te lozen die misschien niet voldoen aan een gesteld verwachtingspatroon in bij RW Weert.

 11. Met mensen voer je geen experimenten uit. We hebben altijd gepleit voor een breed gemeentelijk leer-Werkbedrijf. Bij het proces van de reinigingsdienst zijn we als SP altijd zeer kritisch geweest. We hebben de mogelijkheid in laten bouwen halverwege (2019 of 2020) te kunnen stoppen.

  Ook moet de kwaliteit van de dienstverlening (aan de inwoners van Weert) ook een stijgende lijn laten zien. Daarom vragen we ook wat na 1,5 jaar de resultaten zijn. Reden is dat als kwaliteit slechter wordt ervaren, de concessie ontbonden kan worden.

 12. Als ‘zeer kritisch’ vertaald wordt in een mogelijkheid om voortijdig te kunnen stoppen dan is er vanuit de SP toch weinig vertrouwen geweest in het samenwerkingsverband. Als het gaat om stijging kwaliteit v dienstverlening had de SP ook eerder aan de bel kunnen trekken en niet nu op het moment vd fusieperikelen. De selectie en detachering van de 25 overtallige mensen naar RW Weert is volgens mij een heel goed leer/werk moment geweest om motivatie, mentaliteit, bereidwilligheid, flexibiliteit, inzetbaarheid en inpasbaarheid te testen in een prestatiegericht bedrijf. Als nu de vrees bestaat of ontstaat dat in deze groep mensen ontslagen gaan vallen kan dat het niet functioneren verklaren in een prestative bedrijfscultuur.

Comments are closed.