Veiligheid tijdens carnaval

Foto: de voorbereidingen zijn in volle gang

Komend weekend bruist de stad weer volop met alle carnavalsactiviteiten met als hoogtepunten de optocht en de feesten op de Markt, Nieuwe Markt en Oelemarkt.

Om de feestdagen goed en veilig te laten verlopen hebben politie en gemeente samen bekeken of maatregelen nodig zijn. Uit analyses blijkt dat er geen aanleiding is voor bijzondere veiligheidsmaatregelen.

Het uitvaardigen van een noodbevel tijdens de carnavalsdagen is niet noodzakelijk. Wel plaatst de gemeente uit voorzorg extra verkeerswerende afscheidingen bij de Oelemarkt.

Maatregelen AZC

Voor het AZC zijn geen extra maatregelen nodig. De leiding van het AZC informeert haar bewoners over de betekenis va n het carnavalsfeest en bijbehorende tradities. De groep minderjarige vluchtelingen die sinds kort op het AZC verblijft, bezoekt samen met begeleiders de optocht.