Aanpak Bassin begint op 6 april

Aan de kruising van het Bassin wordt vanaf donderdag 6 april gewerkt. Dan start aannemer Heijmans Wegen b.v. met de reconstructie van het kruispunt, de Verlengde Beekstraat, de Hoogpoort, de Kasteelsingel en het gebied rond de Parkflat. Dan is er overlast te verwachten op dit belangrijke verkeersknooppunt van Weert. De verwachting is dat de werkzaamheden tot eind juli/begin augustus duren. Vooral de veiligheid voor fietsers moet worden verbeterd. Dat gebeurt door het aanleggen van vrijliggende fietspaden. Ook de verkeersregelinstallatie wordt aangepast.

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. Tijdens elke fase breekt de aannemer eerst de huidige weginrichting op. Daarna wordt de nieuwe inrichting aangebracht.

Stadsbrug

Het kruispunt wordt, afgezien van één weekend, niet afgesloten. In verschillende fases wordt het verkeer om de werkzaamheden geleid, maar is het kruispunt wel gewoon toegankelijk. Heijmans Wegen b.v. heeft hiervoor een slimme planning en fasering bedacht. De verkeersmaatregelen voor de verschillende fases en meer informatie zijn te vinden op www.weertbassin.nl.
Voor werkzaamheden aan de Stadsbrug is het wel nodig het kruispunt volledig af te sluiten. Dat gebeurt tijdens het weekend van vrijdag 14 juli 20.00 uur tot maandag 17 juli 06.00 uur.

Verkeersregelaars

Bij wijzigingen in het verkeer als gevolg van de werkzaamheden zet de aannemer de eerste twee dagen tijdens werktijden verkeersregelaars in. Daarna zijn verkeersregelaars alleen gedurende spitsuren aanwezig om fietsers te begeleiden met het oversteken van het Bassin en de Eindhovenseweg.

Omwonenden

Voor omwonenden en betrokken ondernemers zijn in de periode van het opstellen van de plannen drie informatiebijeenkomsten gehouden. Verder zijn de verkeerscommissie en de hulpdiensten betrokken en is gesproken met de gebruikers van het plein, zoals Stadstriathlon en kermis.

Op 4 april volgt er nog een informatieavond voor omwonenden en ondernemers over de uitvoering en bereikbaarheid tijdens het werk. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging.