Foto: niet likken!

Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Ziek door de hond van de baas (http://iwdg.nl/2misOCQ)

Hier volgt het vonnis van de rechter:

De kantonrechter (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2016:9728) oordeelt dat een werkgever gehouden is om zorg te dragen voor een gezonde werkomgeving voor haar werknemers. Door de hond, ondanks de klachten, op kantoor te houden negeerde de werkgever de gezondheidsklachten van Petra en leek deze Petra niet serieus te nemen. Een relatief klein probleem, de hond op kantoor, dat op het oog eenvoudig opgelost had kunnen worden – de werkgever heeft immers geen concrete omstandigheden genoemd waarom de hond op kantoor moest blijven – heeft tot gevolg dat Petra haar werkzaamheden niet meer kan uitoefenen en haar baan verliest. Naar het oordeel van de kantonrechter is het handelen van de werkgever dan ook ernstig verwijtbaar.

Tegen de ontbinding op zich heeft de werkgever zich niet verzet. Nu er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen wordt aan Petra een transitievergoeding toegekend van € 840,–.
Ook wordt een billijke vergoeding toegekend. Daarbij is van belang dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de kansen van Petra op de arbeidsmarkt gering zijn. Ze is immers nog jong en haar arbeidsongeschiktheid hing samen met specifieke arbeidsomstandigheden. Gelet op alle omstandigheden van het geval en met name het feit dat de werkgever de aanwezigheid van de hond op de werkplek blijkbaar belangrijker vond dan de gezondheid van Petra, acht de kantonrechter een vergoeding van € 2.500,– billijk.