Partij voor Weert hekelt antwoord

Onlangs heeft de Partij voor Weert (PvW) bij de gemeente Weert een WOB-verzoek ingediend om opheldering te vragen over het gebruik van het logo in campagnemateriaal van de politieke beweging DUS Weert. De aanleiding is een juridische geschil tussen de gemeente en de PvW. Volgens de gemeente zou het logo teveel gelijkenissen hebben met het gemeentewapen en dat zou voor verwarring kunnen zorgen.

Volgens de PvW gebruikt DUS ook het gemeente-logo in haar banieren. De PvW wil weten of er sprake is van ongelijke behandeling en DUS Weert gesommeerd is om te stoppen met het gebruik van het gemeentelijk logo. De gemeente heeft inmiddels geantwoord, maar volgens de PvW is er sprake van “politieke schijnheiligheid”. De gemeente Weert laat in een reactie weten dat men DUS Weert niet heeft gewezen op het gebruik van het Weerter wapen op haar banners, noch gesommeerd hiermee te stoppen. De gemeente ziet er ook geen aanleiding toe omdat DUS Weert geen gemeentewapen in haar logo heeft verwerkt. Bovendien is er slechts een fragment van het gemeentewapen gebruikt in de banner.

Er is dus geen documentatie beschikbaar en dus wijst de gemeente het WOB-verzoek af. “Dit is – meten met 2 maten – en – de pot verwijt de ketel mentaliteit -“, aldus de PvW. De partij is dan ook teleurgesteld in het antwoord. Ze vinden dit willekeur van de gemeente Weert en zodoende duurt de strijd over het logo-gebruik voort.