Huurders van Wonen Limburg mogen ook dit jaar weer rekenen op een lagere huurverhoging dan de landelijke norm. De woningcorporatie beperkt de jaarlijkse huurverhoging dit jaar tot 0,3% voor al haar huurders. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer over 2016 en daarmee een stuk lager dan wettelijk is toegestaan (2,8%). Het huurverhogingsvoorstel is in overleg met de Huurdersraad van Wonen Limburg tot stand gekomen.

Bestuurders Ger Peeters en Wim Hazeu van Wonen Limburg zien de laatste jaren de huren, mede vanwege de verhuurdersheffing die corporaties moeten afdragen aan het Rijk, behoorlijk stijgen. Hazeu: ‘Huren wordt daarmee steeds duurder’. ‘Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan woonlasten. Wij vinden dat huren betaalbaar moet blijven; vooral voor mensen in een kwetsbare situatie. Gelukkig verkeren wij in de positie dat we dit kunnen doen. Dat zal echter niet voor alle woningcorporaties gelden en dat is jammer. Die verhuurdersheffing moet daarom echt van tafel.’

Daling woonlasten

Een andere maatregel die Wonen Limburg neemt om het huren van een huis betaalbaar te houden, is dat zij vasthoudt aan haar beleid om 14% van haar bezit in het goedkope segment te behouden. Dat wil zeggen onder de huurgrens van € 414,- per maand. Ook door te investeren in energiezuinige nieuwbouw en energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen worden de woonlasten van huurders beperkt. Hazeu: ’We zijn flink aan de weg aan het timmeren om onze doelstelling te halen om in 2020 voor ons hele woningbezit (26.000 woningen) gemiddeld energielabel B te hebben. Ook dat merken bewoners in hun portemonnee.’

Daarnaast hanteert Wonen Limburg het zogenaamde tweehurenbeleid. Hazeu: ‘Dat betekent dat nieuwe huurders soms een lagere huurprijs betalen omdat ze anders slechts beperkt recht hebben op huurtoeslag. Als die mensen alleen zouden mogen reageren op woningen met een lagere huurprijs, dan valt er veel minder te kiezen. Keuzevrijheid en gemengde buurten vinden we júist belangrijk.’

Wettelijke huurverhoging

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen per 1 juli 2017 wettelijk gezien de huren met 2,8% verhogen van huurders met een inkomen tot € 40.349,-. Huurders met een hoger inkomen, mogen maximaal 4,3% aan huurverhoging doorberekend krijgen. Gemiddeld mogen de huurprijzen over het hele woningbezit van een corporatie echter met maximaal 1,3% stijgen. Wonen Limburg maakt dit jaar geen onderscheid in inkomens.

8 REACTIES

 1. De verhuurdersheffing is een schandalig excuus om de schatkist te vullen. Chapeau voor Wonen Limburg dat ze hun sociale doelstelling nakomen en de huren zeer beperkt verhogen. Wat mij betreft vertiendt dat een pluim.

 2. Bij de PvW staat het een ieder vrij om zelfstandig na te denken en zelfs hardop na te denken. Probeer nog maar eens een plaats op te zoeken waar je helemaal zelfstandig hardop mag denken zonder dat je verantwoording af hoeft te leggen aan een ander mens 🙂

  Als bescheiden onderdeel van deze partij mag ik dat dus ook en wat mij betreft vegen we de woningcoöperaties van tafel en gaan we als gemeente zelf sociale huurwoningen neerzetten. Keurige fatsoenlijke en complete woningen met een bescheiden voor- en achtertuin. Niet een paar maar een paar duizend. En geen 6 a 700 euro maar 450 a maximaal 500 euro. Volledig gebouwd door ingezetene van Nederland.

 3. Nou…Volgens de dag dromers onder ons moesten wij de 15e maart maar eens afwachten…DE grote afrekening heb ik dan toch ergens gemist…

 4. Kun je precies aangeven wat je bedoelt? 15 maart in combinatie met dromen zegt me niets. Misschien omdat ik niet droom en september voor mij heilig is.

  Heb je overigens in de andere draad geantwoord maar je raadt het al, ook die kwam niet door de moderatie. Heb het nu maar op mijn eigen facebook gezet.

 5. Er verschillende wegen die alle de burfer geen geld kosten. De kapitaalmarktrente is historisch laag, in sommige gevallen zelfs al negatief. Triodosbank is itt de Rabobank niet crimineel en is bijvoorbeeld zo’n optie. Zelf een bank oprichten is ook een mogelijkheid maar duurt iets langer. Dan kun je gratis lenen zelfs.

  Aan die 200 miljoen kwam ik overigens ook. Voor een ton is het mogelijk een goed en modern rijtjeshuis te bouwen. Bij voorkeur geen veroordeelde bedrijven als BAM en Heijmans. Deze gaan op de oude voet verder en zeker laatstgenoemde blinkt tot aan de dag van vandaag uit in het afpersen van onderaannemers.

 6. Ik maak geen gebruik van Facebook maar komt goed.

  In aanloop naar de verkiezingen was er hier vaak sprake van de grote afrekening….Blijkt zoals verwacht, achteraf een droom van velen te zijn geweest.

Comments are closed.