Illegale afvaldump kost veel geld

(Foto’s) Afvaldumpingen zijn een van de grote ergernissen bij mensen. De laatste tijd lijkt het aantal dumpingen in Weert toe te nemen. Zo werd er afgelopen week nog grof afval gedumpt op de Galgenbergweg en werden er 50 vaten met drugsafval in het kanaal gedumpt. De belastingbetaler draait uiteindelijk op voor de kosten.

De gemeente Weert met allerlei soorten afvaldumping te maken. Denk aan het dumpen van afval naast daarvoor bedoelde containers in woongebieden. En dan zijn er de dumpingen, meestal in het buitengebied van drugs gerelateerd afval en van huishoudelijk en grof afval.

Kosten

Dit alles bij elkaar kost de gemeente Weert jaarlijks een paar honderd duizend euro aan verwijderingskosten, schoonmaakkosten en personele kosten. De grootste post daarbinnen is die van drugs gerelateerd afval. Het verwijderen daarvan en het schoonmaken van de bodem kost de gemeente jaarlijks een kleine 1,5 ton.

Als je alle kosten van illegaal gedumpt afval per Weertenaar berekent, dan kom je jaarlijks uit op zo’n 5 euro per persoon. De gemeente draagt de kosten, maar het is de belastingbetaler die uiteindelijk betaalt.

Betrapt?

Zie je iemand illegaal afval dumpen? Neem bij een heterdaad situatie contact op met de politie of schakel de wijkagent in. Zo werd in januari nog een Weertenaar beboet voor een illegale afvaldump op de St. Jozefslaan. Ook bij de grote afvaldump op de Lozerweg in 2015 wist men de dumper uit België te achterhalen.

[nggallery id=’5009′]