Philips van Horne maakt balans op

De onregelmatigheden die op vrijdag 31 maart j.l. hebben plaatsgevonden op de Philips van Horne hebben op velen een diepe indruk gemaakt en de schade was aanzienlijk, zo laat schooldirecteur Jan Mueters weten in een brief aan de ouders en verzorgers.

In het kader van de laatste lesdag werd de tent letterlijk afgebroken door de eindexamenkandidaten. De totale schade wordt geraamd op 2500 euro. En dan is de ureninzet van de 5 medewerkers, die de rotzooi moesten opruimen en herstellen, niet meegerekend. Op de dag zelf werden alle eindexamenkandidaten naar huis gestuurd. Nadien is herhaaldelijk een verzoek gedaan aan de daders om zich te melden, maar dat is niet gebeurd. De directeur betreurt dat ten zeerste.

De afgelopen week vonden diverse overleggen plaats over de vraag of de school de geplande LSD-dag op 21 april a.s. wel door moest laten gaan. Men realiseerde zich dat elke beslissing die men hierin neemt altijd op meerdere manieren uit te leggen valt.

Vooral de vele positieve reacties van leerlingen en ouders, waardoor het schoolbestuur steun ervoer, heeft hen doen besluiten om de geplande LSD-dag toch te laten plaatsvinden. “Maak er een mooi feest van en zorg ervoor dat iedereen achteraf positieve geluiden vertelt over de echte LSD van de Philips van Horne. Zorg ervoor dat zowel leerlingen als docenten na afloop zeggen: Wat was dat een mooi en gezellig feest!”, zo licht de directeur toe.

Met de leerlingenraad en LSD-commissie zijn goede afspraken gemaakt. Duidelijk is dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. Samen heeft men er vertrouwen in dat het een mooi feest wordt en dat men na de LSD aan het gebouw niet ziet dat er een Laatste Schooldag geweest is.