Cursus dialect schrijven

Binnenkort start Veldeke Weert weer met een basiscursus ‘Laeze en schriêve’.

Dialectsprekers die zich verder willen bekwamen in het schrijven van dialect zijn welkom. Op een zestal avonden worden oefeningen gedaan in klankherkenning en gebruik van leestekens, zodat iedereen dit voor eigen gebruik gemakkelijker kan hanteren. Wat is een sleeptoon, stoottoon of naslag?

Belangstellenden kunnen zich melden via mail: [email protected] of telefonisch: 0495-537790. Het aantal deelnemers is beperkt.