Foto: soms moet de politie de rol van BOA's overnemen

De Bewoners Organisatie Binnenstad Weert (BOB) vindt dat er onvoldoende handhaving plaatsvindt in de Weerter binnenstad. Het leidt tot ergernissen van bewoners, bezoekers en ondernemers, zo schrijft de wijkraad aan de gemeenteraad en het college van B&W.

Fietsende scholieren op de promenades, geparkeerde auto’s op laad- en losplaatsen, geparkeerde fietsen naast de ingang van het NS-station. Het zijn enkele voorbeelden die de BOB aanhaalt in haar brief waarop niet of nauwelijks op wordt gehandhaafd. Men wil dat daar verandering in komt. Het komt het imago van Weert als gastvrije stad niet ten goede.

Het aantal BOA’s is door bezuinigingen afgenomen met als argument dat achteraf betaald parkeren de inzet van BOA’s overbodig maakte. De BOA’s zijn van goede wil maar hebben een beperkt aantal collega’s en een groot handhavingsgebied te bestrijken. De BOB spreekt haar waardering uit voor de BOA’s, maar ziet dat de handhaving door hun vingers glipt, zo schrijven ze in hun brief.

Kleine ergernissen moeten worden aangepakt zo staat in het coalitieakkoord. Vaak zijn deze ergernissen op te lossen met handhaven, zo stelt de BOB. Het tekort aan handhavers is enkel een politieke keuze geweest. De BOB vraagt om de bezuinigingsmaatregel ongedaan te maken zodat er meer BOA’s op straat komen die de ergernissen kunnen weghalen.