Tijdens een speciale raadsvergadering donderdag 18 mei 2017 is Jos Heijmans herbenoemd als burgmeester van Weert.

Heijmans werd in oktober 2011, na een aanbeveling van de gemeenteraad, gekozen als nieuwe burgemeester van Weert. De benoeming van een burgemeester is voor 6 jaar. Deze ambtsperiode loopt in oktober van dit jaar af.

De raadsvergadering over de herbenoeming werd grotendeels in beslotenheid gehouden. Hier mochten ook geen wethouders en kabinetchef bij aanwezig zijn. In de 2,5 uur durende vergadering gingen de raadsleden en vertrouwenscommissie (fractievoorzitters) met de burgemeester in gesprek.

Uiteindelijk was het hoge woord er uit en in het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekend gemaakt: de gemeenteraad wil dat Heijmans ook de komende 6 jaar burgemeester van Weert blijft.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de commissaris van de Koning en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij hebben uiteindelijk het laatste woord over de herbenoeming. Na deze formaliteit zal Heijmans in oktober 2017 officieel als burgemeester worden herbenoemd.