Wie verdient in 2018 een lintje?

Ken jij iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen beantwoordt deze vraag met ‘ja’. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Burgemeester Jos Heijmans van Weert nodigt iedereen uit om mensen voor te dragen die in 2018 voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking kunnen komen.

Mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, moeten hiervoor eerst worden voorgedragen.

Kandidaten

Je kan inwoners van de gemeente Weert voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Belangrijk hierbij is dat de kandidaat zich al geruime tijd als vrijwilliger inspant voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers, initiatiefnemers of bestuursleden van een vereniging, club of een stichting met een ideëel karakter. Daarbij moeten de werkzaamheden belangeloos zijn verricht. Tijdsduur en intensiteit zijn hierbij van groot belang.

Voordragen vóór 1 juli 2017

Het is belangrijk om op tijd in actie te komen, omdat de behandeling van een voorstel behoorlijk wat tijd kost. Informatie over de voordracht kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected] Ook kun je telefonisch contact opnemen met mevrouw Hulsbosch, bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 38 of op 06-27 16 92 50. Het formulier, de criteria en de voorwaarden krijg je dan toegezonden. Je wordt verzocht het formulier vóór 1 juli 2017 bij de gemeente in te leveren. Hiervoor kun je een afspraak maken met mevrouw Hulsbosch.

Lintjesregen

De Koninklijke onderscheidingen worden zoals elk jaar uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’ voorafgaande aan Koningsdag. Daarnaast worden ook bij uitzondering Koninklijke onderscheidingen uitgereikt bij andere speciale gelegenheden. Dit jaar is met Koningsdag aan 17 inwoners van Weert een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Meer informatie

Informatie over de criteria en voorwaarden staat op www.lintjes.nl en op www.weert.nl/digitaalloket.