Werkzaamheden Maaseikerweg

Op maandag 19 juni 2017 starten werkzaamheden aan de riolering in de Maaseikerweg tussen Ringbaan Zuid en de Beatrixlaan. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden medio juli 2017 afgerond.

Rioolrenovatie

Naar aanleiding van inspecties is geconstateerd dat het riool in de Maaseikerweg gerenoveerd moet worden. Dit gebeurt door het riool zogenaamd te ‘relinen’. Dat is een techniek waarbij in het riool een voering wordt ingebracht zodat het riool niet vervangen hoeft te worden. Dit kan in relatief korte tijd uitgevoerd worden zonder dat de gehele (weg)verharding moet worden weggehaald.

Tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt Maaseikerweg – Beatrixlaan is dat deel van het riool al gerenoveerd. Het was niet haalbaar om in diezelfde periode ook de rest van het riool in de Maaseikerweg te renoveren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma M.J. Oomen Leidingtechniek uit Moerdijk, in opdracht van de gemeente Weert.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen door het plaatsen van gedeeltelijke wegafzettingen en de inzet van verkeersregelaars. Voor (brom)fietsers geldt een omleidingsroute die staat aangegeven op gele borden.

Werk in uitvoering

De gemeente Weert doet er alles aan om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden worden door de aannemer apart geïnformeerd over de werkzaamheden.

Informatie over overige wegwerkzaamheden staat op www.weert.nl/wegwerkzaamheden.