Beekstraat wordt versneld aangepakt

Bewoners en bezoekers van de binnenstad, vooral van de Beekstraat tussen de verlengde Beekstraat en de Markt ervaren minder loopgenot. In 2016 en begin 2O17 is er bij de gemeente Weert een toename van het aantal klachten geconstateerd. Eveneens is het aantal mensen dat valt over de losliggende tegels toegenomen.

Controles

Er vindt momenteel een tweewekelijkse schouw plaats en er worden in het gebied waar noodzakelijk direct reparaties uitgevoerd om zo de overlast de verminderen.

Versnelde uitvoering

Gezíen de onderhoudsstaat van de Beekstraat dienen bovengenoemde werkzaamheden zo spoedig mogelijk opgepakt te worden. Voorgesteld wordt om de investering in 2017 uit te voeren, terwijl het pas voor 2018 / 2019 op de planning van de gemeente stond.

Mede dankzij het convenant dat onlangs met de provincie Limburg is aangegaan voor de uitvoering van het plan voor de versterking van het stadshart, kunnen projecten sneller en integraal worden uitgevoerd. De herinrichting van de Beekstraat (met onder andere vergroening) is een van deze projecten.

Planning

Wanneer de gemeenteraad instemt met de versnelde uitvoering en het daarbijbehorende budget kan het project na de kermis in september 2017 worden uitgevoerd. Daardoor kunnen de bestratingswerkzaamheden en de vergroening van de winkelstraat voor de de komende winter zijn afgerond.

Budgetaanvraag bij de gemeenteraad

Het college van B&W heeft de gemeenteraad om een krediet gevraagd van € 270.000,– voor de herinrichting en vergroening van de Beekstraat tussen de verlengde Beekstraat en de Markt. Op 20 september 2017 zal de gemeenteraad het onderwerp bespreken tijdens de raadsvergadering.