Foto via: Gemeente Weert

Opnieuw zijn er archeologische resten in Laarveld gevonden. Het gaat om het voormalige middeleeuwse gehucht Hushoven. Op 16 augustus organiseert de gemeente ’s middags rondleidingen voor het publiek.

Begin juli werden de eerste sporen van vroege bewoning in het gehucht gevonden. Eerst door een amateurarcheoloog van de vereniging Peel Maas en Kempen, later door een team van archeologisch bureau VUhbs uit Amsterdam. De vondsten kwamen aan het licht rondom het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwbouw fase 2 van Laarveld. Vanwege het belang van de vondsten stelde het college van burgemeester en wethouders € 50.000,- extra beschikbaar om het terrein van 8 tot en met 25 augustus verder te onderzoeken. Dat leverde direct archeologisch resultaat op.

Middeleeuwen

Er zijn nu nieuwe sporen gevonden van erven uit de volle middeleeuwen, 12de en 13de eeuw. Je kunt zien dat er voor de erfafscheiding gegraven greppels zijn gebruikt. Bij de boerderijen zijn ook waterputten aangetroffen. De meest in het oog springende boerderij is meerschepig en meet 12 meter breed en 18 meter lang. Aan de rand van de site vonden de archeologen ook een smidswerkplaats en een kuil met veel brokken ijzererts.

Ook de middeleeuwse weg is aangetroffen die nog zichtbaar is op de historische kaart van Jacob van Deventer. Deze kaart dateert van omstreeks 1565 en is gemaakt in opdracht van de Spaanse koning Philips II. Het is in de roerige tijd vlak vóór de Tachtigjarige oorlog én vlak voor het moment dat Filips van Horne werd onthoofd.

IJzertijd

Naast vondsten uit de middeleeuwen zijn er ook sporen uit de IJzertijd (ongeveer 800 – 20 v.Chr.) aangetroffen. Deze sluiten mooi aan bij vondsten uit eerdere opgravingen toen Laarveld fase 1 werd aangelegd. Toen werd onder meer een grafveld uit de IJzertijd gevonden.

Inspiratiebron

Wethouder Frans van Eersel: “De archeologen hebben goed werk geleverd. Het resultaat is dat we onder andere meer begrijpen en weten over hoe Weert zich in de volle en late middeleeuwen heeft ontwikkeld. Toen heette het gebied Hushoven. Honderden jaren later staat hier Laarveld met huizen van nu. Stenen vertellen hun eigen verhaal en blijven dat ook in de toekomst doen. Historie is ook een mooie inspiratiebron voor nieuwe ideeën en initiatieven.”

Rondleidingen publiek

De gemeente biedt mensen de kans om de vondsten onder begeleiding van een archeoloog te bekijken. Dat kan op woensdag 16 augustus tussen 13.00 en 16.00 uur. Er zijn rondleidingen op ieder heel uur: 13.00, 14.00 en 15.00 uur. De locatie ligt aan de St. Donatuskapelstraat.

Let op: parkeren is in beperkte mate mogelijk op de (zeer smalle) St. Donatuskapelstraat. Het is daarom beter om te voet of met de fiets te komen. Dat hindert omwonenden het minst.