Stadsbrug wordt afgesloten

Update 18.15u – Sinds vanmorgen vroeg heeft de Stadsbrug in Weert storingen. In verband hiermee kon voor het scheepvaartverkeer de brug niet open. Omleiding van het scheepvaartverkeer is niet mogelijk, daarom heeft Rijkswaterstaat besloten de brug om 18:00 uur omhoog te zetten. Het wegverkeer wordt dan omgeleid.

De brug wordt aan beide kanten afgezet en er zijn extra veiligheidsmaatregelen gepland. Totdat alle omleidingsborden geplaatst zijn regelen verkeersregelaars ter plekke het verkeer.

Veiligheidssystemen buiten werking

Enkele veiligheidssensoren van de brug werken niet meer. Daarom moeten enkele contactpunten waarmee de brug op het landhoofd rust vervangen worden. Rijkswaterstaat, de gemeente en brugspecialisten onderzoeken nu samen of er nog andere redenen zijn die een veilig gebruik van de brug belemmeren. Tot die tijd zal voor het wegverkeer de brug gestremd blijven, het verkeer wordt via borden omgeleid.

Herstel

Vanmiddag komen Rijkswaterstaat, gemeente en brugspecialisten bijeen voor een inspectie van de brug. Zij plannen de vervolgstappen en onderzoeken samen of er nog andere redenen zijn die een veilig gebruik van de brug belemmeren. Vanuit de gemeente wordt alles in het werk gesteld om de storing zo snel mogelijk te verhelpen en te zorgen voor een goed functionerende brug.

Uitvoering werkzaamheden

Onlangs hebben werkzaamheden aan het wegdek van de Stadsbrug plaatsgevonden. Voor aanvang van het werk heeft een onafhankelijk bureau in opdracht van de gemeente Weert, een onderzoek gedaan naar de aanpassingen aan de Stadsbrug. Hieruit bleek dat de werkzaamheden uitgevoerd konden worden. Uit onderzoek moet nu blijken of deze werkzaamheden een relatie hebben met de storingen.

Omleiding

Het afsluiten van de brug veroorzaakt helaas overlast voor al het verkeer. Men vraagt daarvoor jouw begrip. Er is een grootschalige omleidingsroute ingesteld. Motorvoertuigen worden omgeleid via de ringbanen, het langzame verkeer via de Biesterbrug. Verkeersdeelnemers ontvangen via borden en een persbericht informatie wanneer de Stadsbrug weer voor verkeer beschikbaar is.

Kijk ook op www.weert.nl.

Update

De Stadsbrug in Weert is vanaf dinsdag 15 augustus 18.00 uur tot vrijdagavond 18 augustus niet beschikbaar voor het wegverkeer vanwege storingen. Voor het scheepvaart verkeer is er geen stremming. Rijkswaterstaat, gemeente en brugspecialisten hebben vanmiddag een inspectie uitgevoerd. Hieruit is gebleken welke reparaties nodig zijn.

Allereerst worden de contactpunten waarmee de brug op het landhoofd rust vervangen. Dat werk begint morgenvroeg. Na afronding van het werk wordt de brug getest. Uit de testen kan blijken dat de brug opnieuw gebalanceerd moet worden. Als dat nodig is dat wordt dit zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Het streven is om vrijdagavond met alle werkzaamheden gereed te zijn. Het verkeer wordt omgeleid via een grootschalige omleidingsroute.