Foto door: Jan Lemmen

(Foto’s) Wanneer het rustig dreigt te worden op Laar weet Henk van Café Beej Bertje altijd wel weer iets te verzinnen.

Zondag 3 september was het fierljeppen, naast kaatsen een van de belangrijkste sporten in Friesland. Misschien dat de Friese vlag in een van de voortuinen aan de Aldenheerd hem op dat idee heeft gebracht. Het feest vond plaats op de Shans in Laar. Opgeluisterd door de kapel Klinklaor slaagde de organisatie erin enkele heren en een dame over te halen om een poging te doen om met de polsstok de overkant te halen. Helaas, het bleef stil aan de overkant.

Aan de inzet van de heren en de dame lag het niet. Met veel bravoure gingen de mannen er tegen aan. Hoe gracieus de dame haar sprongen ook uitvoerde ze kwam niet verder dan halverwege de gracht. Vooraf mocht de schooljeugd proberen om met een touw over de schans te zwieren. Na een aarzelend begin waren ze niet meer te stuiten.

Bekijk een sfeerimpressie (via Jan Lemmen):