Zoektocht graf graaf van Horne

(Foto’s) De afgelopen dagen stond Weert tijdens de Archeologiedagen in het teken naar de zoektocht naar de laatste rustplaats van de graaf Van Horne, Philips de Montmorency. In de volksmond beter bekend als Philips van Horne.

Ter voorbereiding van de lezing afgelopen zaterdag had conservator van het museum, John Van Cauteren, nog eens het boekje Horne en de Minderbroeders uit 1961 ter hand genomen. En hij deed een verrassende ontdekking. Het boekje is geschreven door Dr. Daniël van Wely O.F.M., destijds archivaris van de Nederlandse Minderbroedersprovincie en bestuurslid en latere voorzitter van geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh.

In het zogeheten Memoriale perpetuum van 1644 wordt door pater Antonius van de Steen een uitvoerig verslag geschreven van de vernieuwing van de vloer in kerk en koor. Eveneens een verslag van een nauwgezet onderzoek naar de grafruimte en de al of niet aanwezige grafkelders. Naast twee edelen heren zou er ook een edele Ridder begraven zijn onder de vloer van de Paterskerk aan de Biest. Deze ‘edele ridder’ zou Philips wel eens kunnen zijn, zo bleek zondag tijdens de presentatie in de Paterskerk. Er werd altijd gedacht dat Graaf van Horne, na zijn onthoofding in Brussel, begraven was in de St. Martinuskerk.

Nader onderzoek op die locatie en archiefonderzoek volgt. Een spannende opmaat naar het Van Hornejaar in 2018.